NVO domnīca SIF telpās

 

logo rinda

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību un stiprinātu nevaldības organizāciju (NVO) kapacitāti pilsoniskā dialoga īstenošanai,  Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) uzsāk Eiropas Savienības fonda projektu "Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei".

Latvijā ir aktīvas nevaldības organizācijas, kuras varētu nodrošināt plašāku sabiedrības interešu pārstāvību un ietekmēt lēmumus. Tam ir nepieciešami gan finanšu resursi, gan kompetenti speciālisti, kuru piesaiste organizācijām ir būtisks izaicinājums.

Projektā paredzētie pasākumi sniegs iespēju nevaldības organizācijām paaugstināt kapacitāti sabiedrības interešu pārstāvībai pilsoniskajā dialogā ar valsts pārvaldi gan nacionālā, gan reģionālā un pašvaldību līmenī, veidojot pilsoniski aktīvu un demokrātisku sabiedrību Latvijā.

“Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, noteicoša loma ir tieši NVO, kas pārstāv iedzīvotāju intereses un visā valstī darbojas visdažādākajās jomās, piemēram, interešu pārstāvniecībā, sociālā palīdzībā, kā arī cilvēktiesību, ģimenes, vides, dzīvnieku un pacientu aizsardzībā. Fonds šobrīd veidu inovatīvu pieeju NVO atbalstam Latvijas līmenī. Lai izstrādā pieeja būtu ilgtspējīga un spēcinātu reģionālos NVO,  projekta realizācijā veidojam ciešu dialogu ar NVO, apzinot gaidas un nepieciešamos stiprināšanas mehānismus,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda direktore Zaiga Pūce.

Plānots veidot četrus inkubatorus NVO atbalstam - Zemgales, Vidzemes, Latgales un Kurzemes inkubators, kas uzsāks darbu 2025. gadā. Reģionālo inkubatoru mērķis būs stiprināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitāti, sniedzot nepieciešamo atbalstu reģionu NVO. Inkubatoru darbībai 2025. un 2026. gadam pieejamais finansējums ir 336 000 euro. 

Lai veidotu vienotu izpratni par nepieciešamajiem atbalsta mehānismiem, Fonds veica aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 60 reģionālās NVO biedrības un nodibinājumi no visas Latvijas. Pēc aptaujas datu apkopojuma Fonds organizēja sadarbības domnīcu ar mērķi kopīgi diskutēt par aptaujas rezultātiem – NVO sektoram aktuālo atbalstu un reģionālo inkubatoru izveidi, to mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem.

Domnīcā iesaistītās organizācijas norādīja vairākus būtiskus mērķus un aspektus, kas jāiekļauj inkubatora modeļa izstrādē, piemēram,  

  • Dažādu konsultantu, ekspertu un speciālistu piesaiste biedrības mērķu sasniegšanai un problēmjautājumu risināšanai;
  • Savstarpējo atbalstu, dažādas mācības un tīklošanās pasākumu īstenošana;
  • Mazināt sadrumstalotību un viedokļu atšķirības biedrību starpā, kurām vienoti mērķi;
  • Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām nevaldības organizāciju atbalsta izstrādes rīkos;
  • u.c.

Fonds pateicas visām biedrībām, kas iesaistījās aptaujā un domnīcas diskusijās.

Projekta ietvaros plānotais kopējais finansējums ir 1 465 472 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 1 245 651 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 219 821 euro. Projekta īstenošanas laiks ir paredzēts no 2024. gada 20. marta līdz 2028. gada 31. decembrim.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

 

Informācija sagatavota Eiropas Savienības fonda projekta “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei” ietvaros, projekta numurs 4.3.4.5/1/24/I/001.

Sintija Liepiņa

Projekta vadītāja
sintija.liepina [at] sif.gov.lv