Jaunumi #VienasPieturasAģentūra
VPA Liepaja

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) paplašinājis Vienas pieturas aģentūras (VPA) ārzemniekiem  darbību, atverot pirmo reģionālo filiāli Liepājā. Vienlaikus stiprinot sadarbību ar Latvijas lielākajām pašvaldībām  - Liepāju, Rīgu, kā arī Jelgavu, Daugavpili un Valmieru, kur līdz gada beigām plānots atvērt VPA filiāles.

VPA Liepājas filiāles un iesaistīto pušu sadarbības veicināšanai  SIF rīkoja atvēršanas pasākumu, kurā pulcējās dažādu nozaru pārstāvji - nevaldības organizācijas, pašvaldību iestādes, mācībspēki, vietējie uzņēmēji un citi interesenti, lai uzzinātu vairāk par VPA ārzemniekiem darbību, kā arī veidotu ciešāku sadarbību. Tā laikā notika arī publiska diskusija “Kas mums jādara, lai ārzemnieki (iebraucēji) nebūtu bieds mūsu līdzšinējam dzīvesveidam?”, kurā piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda sekretariātā direktore Zaiga Pūce, Liepājas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga, SIA “Lauma Fabrics” personāla  daļas vadītāja Ingrīda Kalņiņa un Liepājas Universitātes galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos Ērika Lauberga-Sleža. Kā galvenās atziņas var minēt - Vienas pieturas aģentūra sniegs lielu atbalstu svarīgu jautājumu risināšanā ārzemniekiem. Šobrīd Liepājā bezdarba līmenis ir tikai 4,1 %, kas demonstrē uzņēmēju produktivitāti un spējas attīstīt uzņēmējdarbību, taču būtisks faktors ir darba roku trūkumam, līdz ar  to jāmeklē mehānismi, kā  darba meklētājus vest kopā ar darba devējiem, piemēram, caur darba biržu pasākumiem, kā arī sabiedrībai kopumā ir jākļūst atvērtākai, jāskata ieguvumi un jāveido attieksme, lai ārzemnieki vēlētos iekļauties mūsu kultūrā un ikdienā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga: “Pilsētas fokusā vienmēr būs cilvēks - laimīgs un apmierināts liepājnieks un mūsu pilsētas viesis, kuram ir nepieciešams tikt pie viņam interesējošas informācijas. Bet, lai šo mērķi īstenotu, ir kāds ļoti svarīgs nosacījums – kvalitatīva un cilvēcīga sadarbība starp visām pakalpojumu sniedzēju iesaistītām pusēm, un pagaidām stabilā pārliecībā var apgalvot, ka sadarbība Liepājā ir ļoti veiksmīga. Esmu pateicīgs Sabiedrības integrācijas fondam, kas Liepāju ir izvēlējies kā otro vietu Latvijā aiz Rīgas, kur atvērt Vienas pieturas aģentūru un nodrošināt ērtu, efektīvu un sasniedzamu pakalpojumu liepājniekiem un jebkuram interesentam.”

“Latvija šobrīd atrodas ekskluzīvā pozīcijā, mums ir iespēja sākt veidot  tieši tādu vidi iebraucējiem, kādu mēs vēlamies. Tāpēc šobrīd ir īpaši svarīgi apskatīt veiksmīgos citu valstu piemērus un ne tik veiksmīgos, tāpat jāņem vērā arī Ukrainas civiliedzīvotāju pieredze, kā arī jāstiprina pašvaldību, uzņēmēju, valsts pārvaldes un nevaldības organizāciju sadarbība, lai  kopīgi veiktu secinājumus un Latvijā izveidotu veiksmīgu iekļaušanās politiku visiem ārzemniekiem, kas par savu galamērķi izvēlējušies Latviju. Katrs iebraucējs ir cilvēks. Tas ir mūsu kopīgs uzdevums sniegt visus nepieciešamos priekšnosacījumus, lai viņi varētu iemīlēt mūsu kultūru, vidi un valodu,” savu nostāju pauda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariātā direktore Zaiga Pūce.

Efektīva pakalpojumu sniegšana sevī ietver ciešas sadarbības veidošanu gan ar pašvaldībām, gan visām iesaistītajam pusēm, jo vairums pamata nepieciešamību tiešā mērā saistītas ar pašvaldību piedāvājumu – saņemt informāciju par nodarbinātības, izglītības, mājokļa, veselības aprūpes, valodas apguves u.c. iespējām dzīvesvietai izvelētajā pilsētā. To apliecina VPA filiālēs  biežāk saņemto jautājumu apkopojums, kas ietver jautājumus par uzturēšanās atļauju iegūšanu, izglītības iespējām, ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodarbinātības un valodas apguves iespējām Latvijā.

Pagājušajā nedēļā notika tikšanās arī ar Rīgas mēru Māriņu Staķi. Tās laikā tika apspriesti galvenie veidi, kā kopīgi pilnveidot ārzemniekiem nepieciešamo pakalpojumu un visas informācijas pieejamību vienuviet. Lai īstenotu patiesi efektīvu, uz klienta vajadzībām vērstu apkalpošanas modeli valsts lielākajā pašvaldībā, nepieciešama spēcīga sinerģija, izdalot galvenās vajadzības visām iesaistītajām auditorijām un pakalpojumu sniegšanas atbildības jomas, vienlaikus izslēdzot pakalpojumu dublēšanos. Tas ir kopīgs darbs, lai veidotu veiksmīgāku ārzemnieku sociālekonomisko iekļaušanu mūsu valstī.

Jaunatklātajā Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūras Liepājas filiālē pusotra mēneša laikā sniegtas 90 individuālās konsultācijas trešo valstu pilsoņiem. Lielākā daļa klientu dod priekšroku konsultāciju saņemšanai klātienē Rožu ielā 6. Klienti tiek apkalpoti Liepājas Domes telpās pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Tālruņi uzziņām un konsultāciju pieteikšanai: +37122811020 un +37129570364. Attālinātās konsultācijas iespējams saņemt, arī rakstot e-pastu Pārmaiņu aģentei Sintijai Ķeirei (sintija.keire@sif.gov.lv) un Klientu konsultantei Kristīnai Erodai (kristina.eroda@sif.gov.lv).

Tikmēr Rīgas filiālē mēnesī sniegto individuālo konsultāciju skaits  pakāpeniski palielinās, mēnesī vidēji tiek sniegtas 200 konsultācijas. Klientus apkalpo Sabiedrības integrācijas fonda telpās Raiņa bulvāri 15, Rīgā, aģentūras darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni +371 26959706 vai rakstot uz e-pasta adresi: hello@sif.gov.lv.

Gada sākumā Sabiedrības integrācijas fonds uzsāka jauna pakalpojuma ieviešanu -  Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem, ar mērķi vienuviet nodrošināt  visu nepieciešamo informatīvo atbalstu trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas nepieciešami, pārceļoties uz dzīvi Latvijā, personu veiksmīgai sociālekonomiskai iekļaušanai. Konsultācijās iespējams noskaidrot informāciju saistībā arī ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem valstī, nodarbinātību, mājokli, veselības aprūpi, izglītību, humāno palīdzību, kā arī saņemt palīdzību individuālo situāciju risināšanai. Šobrīd aģentūra jau nodrošina mutiskos un rakstiskos tulkojumus atsevišķās retajās valodās - arābu, dari, farsi, tadžiku, turku un azeru. Plānots pakāpeniski palielināt sniegto pakalpojumu klāstu - ieviest rakstisko tulkošanu, juridiskās konsultācijas, psihologa un psihoterapeita individuālās konsultācijas. Līdz gada beigām VPA filiāles būs arī  Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī.

 

"Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%)."

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv