#VienasPieturasAģentūra
Vienas pieturas aģentūras filiāles atvēršana Daugavpilī

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) paplašinājis Vienas pieturas aģentūras (VPA) ārzemniekiem  darbību, atverot jau trešo reģionālo filiāli Latvijā - Daugavpilī. VPA nodrošina visu nepieciešamo informatīvo atbalstu trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas nepieciešami, pārceļoties uz dzīvi Latvijā.

Vienas pieturas aģentūra piedāvā plašu informācijas klāstu atbilstoši mērķa grupas vajadzībām un problēmām caur klātienes un/vai tiešsaistes individuālām konsultācijām. Informācija tiek sniegta latviešu, krievu un angļu valodās, savukārt gadījumos, ja klients saziņā lieto citu valodu, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts tulks. Situācijas, kurās nepieciešama citu speciālistu iesaiste (krīze saistīta ar ieceļošanu Latvijas teritorijā, bezdarbs, šķēršļi, kas liedz saņemt pakalpojumus, u.c.), risināšanai tiek piesaistīts pārmaiņu aģents, kurš ar klientu strādā ilgtermiņā. Papildu individuālām konsultācijām, aģentūra nodrošina tulkošanas pakalpojumus vairāk nekā 24 valodās, juridisko palīdzību un tuvākajā laikā plānots ieviest psihologa un psihoterapeita individuālās konsultācijas.

VPA Latgales filiāles un iesaistīto pušu sadarbības veicināšanai SIF rīkoja atvēršanas pasākumu Daugavpilī, kurā pulcējās dažādu nozaru pārstāvji - nevaldības organizācijas, pašvaldību iestādes, akadēmiskā sektora pārstāvji, uzņēmējdarbības vides pārstāvji un citi interesenti, lai uzzinātu vairāk par VPA ārzemniekiem darbību, kā arī veidotu ciešāku sadarbību. Tā laikā notika arī publiska diskusija "Kā mums rīkoties, lai iekļautu ārzemniekus (iebraucējus)?”, kurā piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, Daugavpils Universitātes ERASMUS+ projektu koordinatore Karolīna Hrapāne, Latgales plānošanas reģiona vecākā komercdarbības speciāliste Ruta Priede, Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka un Daugavpils izglītības pārvaldes metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos Ilze Onzule. Kā galvenās atziņas var minēt - Vienas pieturas aģentūra sniegs lielu atbalstu ārzemniekiem būtisku jautājumu risināšanā. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, Latgalē ir augstākais bezdarba līmenis Latvijā. Arī 2023. gada nogalē visaugstākais reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā saglabājās tieši Latgales reģionā – 10,8%. Tikmēr darba roku trūkums ir būtisks faktors, kas arvien skaļāk dzirdams no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem. Atsaucoties uz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sniegto informāciju, darba devēji saskaras gan ar mazkvalificētā, gan kvalificētā darbaspēka trūkumu. Līdz ar to jāveicina ārzemnieku nodarbinātība, risinot šķēršļus, kas to šobrīd kavē.

“Pirmo reizi 30 gadu laikā  pagājušogad pieaudzis Latvijā dzīvojošo cilvēku skaits. Taču tas nav noticis dzimstības dēļ, šo pieaugumu veido imigrācija. Esmu gandarīta, ka VPA reģionālo filiāļu atklāšanā kopā ar NVO, uzņēmēju vides pārstāvjiem, mācībspēkiem, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, meklējam risinājumus, kā kopīgi veidot apstākļus, lai visi, kas par savu mītnes valsti izvēlējušies Latviju, justos šeit labi un iemīlētu mūsu sabiedrību, kultūru un valodu,” savu nostāju pauda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariātā direktore Zaiga Pūce.

Efektīva pakalpojumu sniegšana sevī ietver ciešas sadarbības veidošanu gan ar pašvaldībām, gan visām iesaistītajam pusēm, jo vairums pamata nepieciešamību tiešā mērā saistītas ar pašvaldību piedāvājumu – saņemt informāciju par nodarbinātības, izglītības, mājokļa, veselības aprūpes, valodas apguves u.c. iespējām dzīvesvietai izvelētajā pilsētā. To apliecina VPA filiālēs  biežāk saņemto jautājumu apkopojums, kas ietver jautājumus par uzturēšanās atļauju iegūšanu, nodarbinātības un valodas apguves iespējām Latvijā, izglītības iespējām un ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Latgales reģiona klienti tiek apkalpoti Ģimnāzijas ielā 11, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. Klientus laipni gaida VPA klientu konsultante Edita Latkovska un pārmaiņu aģente Olga Kuzņecova. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni +371 29557630 vai rakstot uz e-pasta adresi: edita.latkovska@sif.gov.lv.

Sabiedrības integrācijas fonds 2023. gadā uzsāka Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem pakalpojuma ievešanu ar mērķi vienuviet nodrošināt visu nepieciešamo informatīvo atbalstu trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas nepieciešami, pārceļoties uz dzīvi Latvijā, personu veiksmīgai sociālekonomiskai iekļaušanai. Konsultācijās iespējams noskaidrot informāciju saistībā arī ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem valstī, nodarbinātību, mājokli, veselības aprūpi, izglītību, humāno palīdzību, kā arī saņemt palīdzību individuālo situāciju risināšanai. VPA filiāles atrodas Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un  šī gada pirmajā ceturksnī plānots atvērt filiāli arī Valmierā.

 

Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).