Jaunumi

attels

2020.gada augustā, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" aktivitāti, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 1 sociālais darbinieks un 6 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2020.gada augustā saņēma 53 klienti, no tiem 11 sievietes, 27 vīrieši un 15 bērni. 40 patvēruma meklētāji dzīvoja Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos, bet 13 - Rīgā.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra LSK sociālais darbinieks un sociālie mentori turpināja sniegt psihoemocionālo palīdzību patvēruma meklētājiem un jau statusu saņēmušajiem un primāro vajadzību nodrošināšanu - apģērba un sadzīves preču sagādē, klientu pierakstīšanā un pavadīšanā pie ārstiem. Tāpat, tika sniegta palīdzība sadzīvisku problēmu risināšanā, kā arī formalitāšu kārtošanā, piemēram, klientu pieteikšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) vizītēm, palīdzēja atvērt banku vai pasta kontus, noformēt iesniegumus par pabalstu saņemšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Tāpat augustā sociālais darbinieks un sociālie mentori cieši sadarbojās ar vecākiem, skolu un bērnudārzu personālu par jaunā mācību gada uzsākšanos un kārtību, kādā tiks nodrošinātas apmācības, ievērojot noteiktos Covid-19 profilakses pasākumus.

Lai veicinātu kontaktu ar vietējo sabiedrību un stiprinātu dažādu jaunu prasmju apgūšanu, papildus sociālie mentori rada iespēju iesaistīt klientus dažādos sociālajos pasākumos, piemēram, sievietes gan patvēruma meklētāju, gan jau statusu saņēmušās sievietes tikai iesaistītas seminārā par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā. Sadarbībā ar Ropažu novada domi klienti no Turcijas, Azerbaidžānas, Krievijas kopā ar saviem bērniem un vietējo bērniem piedalījās Ropažu novada domes organizētajos sporta svētkos "Jautrie starti". Sporta svētki izvērtās par īstu piedzīvojumu patvēruma meklētājiem un jau statusu ieguvušajiem klientiem un viņu bērniem, mērojoties spēkiem ar vietējiem iedzīvotājiem.

Augusta mēnesī PMLP alternatīvo statusu piešķīra 1 klientam no Sīrijas. PMLP atteikumu par statusa saņemšanu saņēma 4 klienti no Kolumbijas, 2 no Afganistānas. Savukārt 3 klienti no Krievijas un 1 no Ķīnas saņēma negatīvu Administratīvās tiesas lēmumu par statusa piešķiršanu.
Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

attels

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālrunis: 28379100
e-pasts:gundega.rupenheite@redcross.lv

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālrunis: 29249232
e-pasts:karina.dzene@sif.gov.lv