Jaunumi

attels

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmuši 83 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

2020.gada jūnijā, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" aktivitāti, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2020.gada jūnijā saņēma 83 klienti, no kuriem 19 sievietes, 35 vīrieši un 29 bērni (no tiem 18 skolēni). 64 patvēruma meklētāji dzīvoja PMC, Muceniekos, un 19 klienti Rīgā.

LSK jūnijā turpināja regulāri informēt klientus par noteikto kārtību un izmaiņām valstī saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību, tostarp izmaiņām no 9.jūnija, kad tika atcelta ārkārtējā situācija valstī, vienlaikus saglabājot vairākus ierobežojumus un drošības prasības. Nevienam klientam līdz 30 jūnijam netika konstatēta inficēšanās ar COVID-19. Pēc sociālo mentoru novērojumiem patvēruma meklētāji ļoti rūpīgi ievēroja visus ierobežojumus, tai skaitā, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu, klienti valkāja sejas aizsargmaskas.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra LSK sociālie darbinieki un sociālie mentori turpināja sniegt palīdzību primāro vajadzību nodrošināšanā - apģērba un sadzīves preču sagādē, klientu pierakstīšanā un pavadīšanā pie ārstiem. Tāpat tika sniegta palīdzība sadzīvisku problēmu risināšanā, kā arī formalitāšu kārtošanā, piemēram, klientu pieteikšanu PMLP vizītēm, banku kontu atvēršanu, iesniegumu par pabalstu saņemšanu noformēšanu. Jūnijā sociālie darbinieki un sociālie mentori devās ar statusu saņēmušajiem klientiem uz Sociālajiem dienestiem, kas atsāka darbu klātienē.

LSK jūnijā turpināja sadarboties ar valsts iestādēm, vietējām un ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, piemēram, biedrībām "Gribu palīdzēt bēgļiem" un "Patvērums "Drošā māja"", Latvijas Cilvēktiesību centru, Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijā pārstāvniecību un ANO Bēgļu aģentūru (UNHCR) un mācību iestādēm, jo COVID-19 ietekmē atsevišķiem skolēniem tika pagarināts mācību gads. Lai sekmīgi pabeigtu skolu, sociālie darbinieki un sociālie mentori atbalstīja šos skolēnus un viņu vecākus.

Jūnijā PMLP alternatīvo statusu piešķīra 1 klientam no Irākas. PMLP atteikumu par statusa saņemšanu saņēma 1 klients no Uzbekistānas, 3 no Krievijas. Negatīvs Administratīvais tiesas lēmums, pārstrīdot PMLP lēmumu par statusa piešķiršanu bija 7 patvēruma meklētājiem. Uz 30.06.2020. Administratīvo tiesu pēc PMLP pārsūdzētā lēmuma gaida 17 klienti.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:

Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītājaTālr. 28379100e-pasts:gundega.rupenheite@redcross.lv

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 29249232
e-pasts:karina.dzene@sif.gov.lv