#Jaunumi #valodasmācības
Latviešu valodas mācības

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) atklātā pieteikumu konkursā pakalpojumu sniedzējiem “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” noskaidrojis  vēl 8  latviešu valodas mācību nodrošinātājus. Šobrīd Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu valodu bez maksas iespējams apgūt pie 29 mācību nodrošinātājiem. Latviešu valodas mācības pieejamas visā Latvijā gan klātienē, gan attālināti, gan arī hibrīda režīmā.

Konkursa mērķis bija paplašināt latviešu valodas mācību nodrošinātāju loku, sniedzot iespēju pieteikties arī tiem, kuri neiesniedza pieteikumus Fonda izsludinātajā konkursā 2023. gada sākumā. Mācību īstenotājiem būs jānodrošina bezmaksas latviešu valodas mācības visos Latvijas reģionos pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem 120 akadēmisko stundu apjomā A1 un augstākā līmenī, atbilstoši personas zināšanām. Sekmīgi kursu pabeigušajiem dalībniekiem tiks nodrošināta iespēja kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu (VISC), sākot ar A2 līmeni.  

Apstiprināto mācību iestāžu saraksts pieejams šeit.  Informācija par mācību iespējām ukraiņu valodā šeit.

“Valsts valodas zināšanas ir neatņemams priekšnosacījums, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas darba tirgū un sabiedrībā kopumā, tāpēc mūsu kopīgs uzdevums ir rast iespējas nodrošināt latviešu valodas mācības visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem ir šāda vēlme. Esam priecīgi par katru, kurš uzskata par nepieciešamu  mācīties latviešu valodu un turpina to apgūt arī augstākos līmeņos.” stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Valsts budžeta finansēto programmu “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” SIF īsteno jau kopš 2022. gada. Pērn latviešu valodas mācības kopā apmeklēja 3 507 personas (2 249 personas sekmīgi apguva A1 valodas prasmes līmeni un A2 līmeni 350 personas). Savukārt no šī gada marta līdz 14. augustam mācības uzsākuši 3440 cilvēki, bet jau pabeiguši 1608 (A1 līmeni – 1057, A2 līmeni – 431, B1 līmeni –  120).

Mācības tiek īstenotas saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumā “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam” paredzēto aktivitāti – nodrošināt latviešu valodas apmācības Ukrainas civiliedzīvotājiem. 18. aprīlī valdība lēma pārdalīt finansējumu un nodrošināt līdz 4 029 836 eiro latviešu valodas kursu organizēšanai līdz š.g. 31. decembrim, kas ļaus īstenot latviešu valodas apmācības aptuveni 5300 Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi". 

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv