Jaunumi Patvēruma meklētāji
Ilustratīvs attēls

Ielūdzam Jūs uz metodiskā līdzekļa vietējā līmeņa speciālistiem, kuru izstrādājusi ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) sadarbībā ar Migrācijas politikas grupu (MPG), atklāšanas pasākumu.

Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt speciālistiem praktiskus rīkus un ieteikumus bēgļu iekļaušanai vietējā sabiedrībā.

UNHCR un MPG ir izstrādājušas šo metodisko līdzekli, balstoties uz pašvaldību un vietējo iedzīvotāju praktisko pieredzi, pārvēršot valsts līmeņa politiku reālos risinājumos bēgļu aktīvai līdzdalībai integrācijas procesos. Integrācijas politika un sociālekonomiskā iekļaušanās ir visefektīvākie, ja bēgļi ir iesaistīti integrācijas pasākumu izstrādē un īstenošanā, tādēļ arī metodiskais materiāls ir balstīts iekļaujošās līdzdalības pieejā un praksē.

Pasākums notiks angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

VIETA UN LAIKS

2022. gada 23. novembris 09:00 – 10:00 - Virtuālā platforma ZOOM. Reģistrācija līdz 2022. gada 21. novembrim šeit. Reģistrētie dalībnieki saņems piekļuves saiti dienu pirms pasākuma.

PROGRAMMA

09:00 – 09:05 Sabiedrības integrācijas fonda ievadvārdi

09:05 – 09:40 Karolis Žibas, UNHCR, prezentācija par metodisko materiālu

09:40 – 10:00 Karolis Žibas, UNHCR, vadīta diskusija un jautājumu/atbilžu sesija

Metodiskais materiāls latviešu valodā ir pieejams šeit.

Papildu informācija un kontakti:

Karolis Žibas | zibas@unhcr.org | jautājumi par metodisko materiālu

Olga Dabiža-Petrovska | olga.dabiza-petrovska@sif.gov.lv | jautājumi par pasākumu un reģistrāciju