Vienas pieturas aģentūra (VPA)

Konsultācijas trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās palīdzības saņēmējiem.

 

Projekta “Vienas pieturas aģentūra” uzdevums ir nodrošināt savlaicīgu atbalstu trešo valstu pilsoņiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, un patvēruma meklētāji) un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, sākotnējās integrācijas posmā, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos un saliedētas sabiedrības attīstību, izveidojot sistēmisku un vienotu valstisku pieeju, nodrošinot nepieciešamo informācijas un konsultāciju atbalstu vienuviet Vienas pieturas aģentūrā un vienlaikus uzlabojot sadarbību ar dažādu sektoru pārstāvjiem.

Projekta mērķis:

Nodrošināt visplašāko informācijas klāstu atbilstoši mērķa grupas vajadzībām un problēmām caur klātienes un/vai tiešsaistes individuālām konsultācijām. Informācija tiek sniegta latviešu, krievu un angļu valodās, savukārt gadījumos, ja klients saziņā lieto citu valodu, nepieciešamības gadījumā un iespēju robežās tiek piesaistīts tulks.

Situācijas, kurās nepieciešama citu speciālistu intervence (vardarbības situācijas, krīze saistīta ar ieceļošanu Latvijas teritorijā, bezdarbs, šķēršļi, kas liedz saņemt pakalpojumus, u.c. iemesli), Vienas pieturas aģentūra problēmsituācijas risināšanai piesaista arī citu speciālistu, piemēram, pārmaiņu aģentu, juristu, psihologu vai psihoterapeitu.

Mērķa grupas:

  • trešo valstu pilsoņi;
  • starptautiskās palīdzības saņēmēji;
  • personas ar bēgļa statusu;
  • personas ar alternatīvo statusu;
  • Ukrainas civiliedzīvotāji.

Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 559 526 euro, tai skaitā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) finansējums - 1 919 644,50 euro un valsts budžeta finansējums - 639 881,50 euro.

Projekta īstenošana paredzēta no 2023. gada 1.janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.

 

Pakalpojuma sniegšana noris Rīgā, Liepājā un Jelgavā: 

Rīgā - SIF telpās, Raiņa bulvāri 15, Rīgā, aģentūras darba laiks darba dienās: plkst. 9.00-17.00. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni +371 26959706 vai rakstot uz e-pasta adresi: hello@sif.gov.lv.

Liepājā - Liepājas Domes telpās, Rožu ielā 6, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Tālruņi uzziņām un konsultāciju pieteikšanai: +37122811020 un +37129570364. Attālinātās konsultācijas iespējams saņemt, arī rakstot e-pastu Pārmaiņu aģentei Sintijai Ķeirei (sintija.keire@sif.gov.lv) un Klientu konsultantei Kristīnai Erodai (kristina.eroda@sif.gov.lv).

Jelgavā - Jelgavas Sabiedriskā centra telpās, Skolotāju ielā 8, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Tālrunis uzziņām un konsultāciju pieteikšanai: +371 25915300.

 

Plašāka informācija tīmekļa vietnē www.integration.lv.  

 

"Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%)."