logo rinda

Vienas pieturas aģentūra (VPA)

Konsultācijas trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās palīdzības saņēmējiem.

 

Projekta “Vienas pieturas aģentūra” uzdevums ir nodrošināt savlaicīgu atbalstu trešo valstu pilsoņiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, un patvēruma meklētāji) un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, sākotnējās integrācijas posmā, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos un saliedētas sabiedrības attīstību, izveidojot sistēmisku un vienotu valstisku pieeju, nodrošinot nepieciešamo informācijas un konsultāciju atbalstu vienuviet Vienas pieturas aģentūrā un vienlaikus uzlabojot sadarbību ar dažādu sektoru pārstāvjiem.

Projekta mērķis:

Nodrošināt visplašāko informācijas klāstu atbilstoši mērķa grupas vajadzībām un problēmām caur klātienes un/vai tiešsaistes individuālām konsultācijām. Informācija tiek sniegta latviešu, krievu un angļu valodās, savukārt gadījumos, ja klients saziņā lieto citu valodu, nepieciešamības gadījumā un iespēju robežās tiek piesaistīts tulks.

Situācijas, kurās nepieciešama citu speciālistu intervence (vardarbības situācijas, krīze saistīta ar ieceļošanu Latvijas teritorijā, bezdarbs, šķēršļi, kas liedz saņemt pakalpojumus, u.c. iemesli), Vienas pieturas aģentūra problēmsituācijas risināšanai piesaista arī citu speciālistu, piemēram, pārmaiņu aģentu, juristu, psihologu vai psihoterapeitu.

Mērķa grupas:

  • trešo valstu pilsoņi;
  • starptautiskās palīdzības saņēmēji;
  • personas ar bēgļa statusu;
  • personas ar alternatīvo statusu;
  • Ukrainas civiliedzīvotāji.

Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 559 526 euro, tai skaitā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) finansējums - 1 919 644,50 euro un valsts budžeta finansējums - 639 881,50 euro.

Projekta īstenošana paredzēta no 2023. gada 1.janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.

 

Pakalpojumi pieejami visā Latvijas teritorijā:

Rīgā klienti tiek apkalpoti Sabiedrības integrācijas fonda telpās Raiņa bulvārī 15, aģentūras darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni +371 26959706 vai rakstot uz e-pasta adresi: hello@sif.gov.lv.

Kurzemes reģiona klienti tiek apkalpoti Liepājas Domes telpās, Rožu ielā 6, pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni +371 29570364 vai rakstot uz e-pasta adresi: kristina.edoda@sif.gov.lv.

Zemgales reģiona klienti tiek apkalpoti Sabiedrības centra telpās, Skolotāju ielā 8, pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00, otrdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni +371 25915300 vai rakstot uz e-pasta adresi: snezana.zenovjeva@sif.gov.lv.

Latgales reģiona klienti tiek apkalpoti Ģimnāzijas ielā 11, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. Klientus laipni gaida VPA klientu konsultante Edita Latkovska un pārmaiņu aģente Olga Kuzņecova. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni +371 29557630 vai rakstot uz e-pasta adresi: edita.latkovska@sif.gov.lv.

Vidzemes reģiona klienti tiek apkalpoti Meža ielā 7, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00, otrdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. Klientus laipni gaida VPA pārmaiņu aģente Jolanta Cērpa. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni  +371 29809184 vai rakstot uz e-pasta adresi: jolanta.cerpa@sif.gov.lv.

 

Plašāka informācija tīmekļa vietnē www.livelatvia.lv.  

 

KAS PAVEIKTS 2023.GADĀ?

 

"Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%)."