sif-jauns-kras


Mēs kopā vienoti Latvijai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Mērķis: veicināt Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" ilgtspējīgu sekmīgu darbību stiprinot ukraiņu nacionālās identitātes apziņu un veidojot komunikāciju starp sabiedrībā dzīvojošu mazākumtautību un etniskā vairākuma – latviešu - iedzīvotājiem, tā veicinot pilsoniskās sabiedrības saliedētību, sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

Mērķa grupa: biedrības biedri un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

Aktivitātes:

1. Stratēģijas izstrāde
2. Apmācības organizācijas biedriem un brīvprātīgajiem
3. Tikšanās-diskusija
4. Konference „Ukraiņi Latvijā – vakar un šodien"

Plānotie rezultāti:

Izstrādāta Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" darbības stratēģija 2017 – 2019., stiprināta biedrības stabila un ilgtspējīga darbība, stiprināta ukraiņu nacionālās identitātes apziņa un uzlabota komunikācija starp Latvijā dzīvojošu dažādu tautību cilvēkiem, tā veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti un līdzdalības demokrātijas procesus.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4923,45 EUR / 3 460.22 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/004
Projekta īstenotājs: Biedrība "Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ""
Darbības joma: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Īstenošanas vieta: Vangaži, Inčukalna novads
Juridiskā adrese: Priežu 1-15, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 30.09.2016.
Statuss: Noslēgts līgums