sif-jauns-kras


Izpratnes veidošana par pilsoniskās līdzdalības veidiem un iespējām jauniešiem. Rakstu un interviju sērija interneta žurnālā Satori.lv

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta ietvaros interneta žurnāls "Satori.lv" veidos un publicēs interneta vietnē www.satori.lv rakstus, intervijas, kā arī organizēs publisku diskusiju par tematiem, kas saistīti ar pilsoniskās līdzdalības iespējām un to nozīmi Latvijas sabiedrības un valsts attīstībā.
Raksti, kuru veidošanai tiks piesaistīti ievērojami Latvijas filozofi, antropologi, politologi, vēsturnieku u.c. jomu pārstāvji, saistošā veidā apskatīs dažādus radošus pilsoniskās līdzdalības veidus un iespējas mūsdienu sabiedrībā, norādot, kādā veidā tas var stiprināt demokrātiskās vērtības un nodrošināt sabiedrības sociālo un arī ekonomisko augšupeju.

Intervijās Satori.lv galvenais redaktors sarunāsies ar gados jauniem aktīvistiem, kuru līdzšinējā darbība ir bijis ievērojams atbalsts noteiktu sabiedrības grupu tiesību aizstāvībā vai sabiedriski nozīmīgu ideju realizācijā, rādot iedvesmojošu piemēru līdzīgā virzienā darboties arī citiem jauniešiem.

Publiskā paneļdiskusijā, kas pēc tam video veidā tiks publicēta arī interneta žurnālā "Satori.lv", plānots iesaistīt sarunā gan Latvijas biedrību un nodibinājumu aktīvistus, gan pārstāvjus no valsts pārvaldes, gan arī jauniešus un ikvienu citu interesentu, lai nonāktu pie kopīgiem secinājumiem par pašreizējo sabiedrības noskaņojumu attiecībā pret indivīdu iespējām ietekmēt dažādus procesus; skaidrotu iemeslus zemajai iedzīvotāju aktivitātei; kā arī apzinātu iespējas, kā pēc iespējas efektīvāk iesaistīt sabiedrību demokrātiskas iekārtas stiprināšanā.

Visas interneta žurnālā "Satori.lv" notiekošās aktivitātes tiks popularizētas "Satori.lv" sociālo mediju kontos, gan informējot par projekta ietvaros tapušajām publikācijām, gan iesaistot sociālo mediju lietotājus diskusijā par tematiem, kas saistīti ar pilsonisko līdzdalību.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4998,71 EUR / 3 513.11 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/002
Исполнитель проекта: Biedrība „Ascendum”
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Ģertrūdes iela 42-5, Rīga, LV-1011
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор