sif-jauns-kras


Pilsoniska aktivitāte un atbildība – vienlīdzības un demokrātijas principu īstenošanas pamats

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Oписание

Projekta „Pilsoniska aktivitāte un atbildība – vienlīdzības un demokrātijas principu īstenošanas pamats" mērķis ir stiprināt NVO un iedzīvotāju pašiniciatīvu grupu pilsonisko atbildību un attīstīt vienlīdzības un demokrātijas īstenošanas principus sociālā riska grupu vajadzību aizstāvībai.

Projekta mērķa grupa ir Latvijas (īpaši – attālāko vietu no Rīgas):

- nevalstisko organizāciju dalībnieki, kuru mērķis ir aizstāvēt sociālā riska grupas bērnu, jauniešu un ģimeņu tiesības;
- iedzīvotāju iniciatīvu/interešu grupu dalībnieki, kā vecāku, kam ir bērni invalīdi, atbalsta grupas u.c.

Galvenās plānotās aktivitātes: izglītošanas un motivēšanas pasākumi vienlīdzības un demokrātijas principu efektīvākai īstenošanai un publicitātes pasākumi par NVO ieguldījumu sabiedrības un valsts attīstībā - pilsoniskas aktivitātes un atbildības stiprināšana.

Galvenie plānotie rezultāti: informētas, apmācītas un motivētas iesaistīties atstumtās sabiedrības grupas (sociālā riska grupas) par līdzdalības nozīmi un pilsoniskas sabiedrības lomu; veicināta pozitīva publicitāte par NVO ieguldījumu sabiedrības un valsts attīstībā pilsoniskās sabiedrības ilgtspējai.

Информация

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4999,50 EUR / 3 513.67 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/049
Исполнитель проекта: Biedrība "Izglītības projekti"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Bebru 57, Jēkabpils, LV-5201
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор

Документы

Документы