Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Sabiedrības virzītais Popes attīstības stratēģijas un rīcības programmas izstrāde

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projektu "Sabiedrības virzītas Popes attīstības stratēģijas un rīcības programmas izstrāde" īsteno biedrība "POPES MUIŽA", kuras mērķis ir sekmēt radošu, vispusīgi attīstītu, fiziski un pilsoniski aktīvu cilvēku izaugsmi, īpašu uzmanību vēršot uz ilgtspējīgu Popes pagasta iedzīvotāju kopienas un teritorijas attīstību.

Projekta mērķis ir Sabiedrības virzītas Popes attīstības stratēģijas un rīcības programmas izstrāde, kuras laikā kvantitatīvi un kvalitatīvi tiks apzinātas vietējās teritorijas problēmas un iespējas un izstrādāta attīstības stratēģija un rīcības programma atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, vienlaikus iesaistot un izglītojot iedzīvotājus par vietējo kopienu nozīmi lēmumu pieņemšanas procesā, pilsoniskajā līdzdalībā un dzīves vides attīstībā.

Sabiedrības virzīta Popes attīstības stratēģija un rīcības programma dos pamatu vietējās kopienas problēmās un vajadzībās balstītu aktivitāšu īstenošanai biedrībai "POPES MUIŽA".

Projekta laikā tiks veikts Popes pagasta esošās situācijas kvanitatīvs un kvalitatīvs novērtējums, izmantojot gan SVID analīzi, gan fokusgrupas, gan iedzīvotāju anketēšanu, gan nozaru ekspertīzi. Tāpat tiks rīkoti četri izglītojoši semināri iedzīvotājiem par dažādām tēmām – tostarp par kopienas nozīmi dzīves telpas veidošanā, radošo industriju nozīmi, izglītības, kultūras un dabas tūrisma nozīmi.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4780,00 EUR / 3 359.40 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/082
Исполнитель проекта: Biedrība “POPES MUIŽA”
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Popes pagasts
Юридический адрес: “Meždārzi – 1”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614
Период проетка: 01.07.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор