Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Atbalsts biedrības “Veselības projekti Latvijai” iedzīvotāju interešu aizstāvības aktivitātēm farmācijas nozares normatīvā regulējuma jomā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekts stiprinās NVO iespējas interešu aizstāvībā un līdzdalības nodrošināšanā sadarbībā ar valsts pārvaldi, veicinot biedrības iespējas ietekmēt rīcībpolitikas veidošanu ar aktīvu, uz izpēti balstītu iesaistīšanos.

Projekta tiešie mērķi jeb uzdevumi ir:

1.) Veikt Veselības inspekcijas (VI) mājas lapā publiskoto datu analīzi par zāļu ražotāju 2015.g. veiktajiem maksājumiem veselības aprūpes iestādēm, organizācijām vai asociācijām saistībā ar profesionālas un zinātniskas ievirzes pasākumu sponsorēšanu veselības aprūpes speciālistiem un iesniegt atzinumu Veselības ministrijai (VM) un VI.
2.) Veikt analīzi par horizontālo un vertikālo integrāciju farmācijā un iesniegt atzinumu VM un Konkurences padomei par tās ietekmi uz veselības aprūpes profesionāļiem un pacientiem.

Projekta galvenā tiešā mērķa grupa: visi tie Latvijas iedzīvotāji, kam nepieciešams lietot medikamentus.

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Divu ekspertu veikta izpēte par zāļu ražotāju publiski pieejamajiem maksājumiem saistībā ar profesionālas un zinātniskas ievirzes pasākumu sponsorēšanu veselības aprūpes speciālistiem un rakstisks atzinums VM un VI par nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā;
2. Divu ekspertu veikta analīze par horizontālās un vertikālās integrācijas problēmu farmācijas nozarē un atzinums Konkurences padomei un VM par problēmzonām, kuras ietekmē integrācijas struktūru realizācija veselības nozarē, un kurām nepieciešama pastiprināta kontrole.
Projekta rezultātā tiks stiprinātas biedrības iespējas ietekmēt rīcībpolitikas veidošanu 1.) izanalizēti dati par vismaz 40 zāļu ražotāju VI mājaslapā publiskotajiem maksājumiem; vismaz uz 30 lpp. izstrādāts atzinums VM un VI par izpētes rezultātā identificētajām problēmām un nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā;
2.) vismaz uz 55 lpp. izstrādāts atzinums Konkurences padomei un VM par identificētajām problēmām saistībā uz vertikālās un horizontālās integrācijas farmācijā ietekmi uz pacientu aprūpi; izstrādātas rekomendācijas pacientu un veselības aprūpes speciālistu neatkarības aizsardzībai.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 5999,13 EUR / 4 216.21 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/IAS/018
Исполнитель проекта: Biedrība “Veselības projekti Latvijai”
Сфера деятельности: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Baznīcas iela 5-2, Rīga, LV-1010
Период проетка: 01.08.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор