Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Sieviešu un bērnu interešu aizstāvība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Mērķa grupa: sievietes un bērni, kas cietuši no vardarbības un dzimumu diskriminācijas.

Projekta galvenās aktivitātes:

1) dalība Iekšlietu, Tieslietu, Labklājības un Izglītības ministrijas darba grupās, NVO memoranda sēdēs un Saeimas komisijās, nodrošinot ekspertīzi upura perspektīvas, kā arī integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai ieviešanai izstrādājot likumus, valsts pamatnostādņu dokumentus, kā arī citus rīcībpolitikas dokumentus.
2) Pasākums speciālistiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām par vardarbības pret sievieti mazināšanu.

Projekta plānotie rezultāti: sieviešu un bērnu stāvokļa uzlabošana Latvijā. Projekta rezultātā būs nodota ekspertīze sieviešu un bērnu tiesību aizstāvībai vairākās darba grupās – Iekšlietu Ministrijā cilvēku tirdzniecības novēršanas darba grupā, darba grupā, kas izstrādā prostitūcijas ierobežošanas likumu, Labklājības ministrijas iz Dzimumu līdztiesības komitejā, Izglītības ministrijas darba grupā par vadlīnijām Tikumības stiprināšanai izglītības sistēmā, Saeimas komisijās, Tieslietu ministrijas preventīvo piespiedu aizsardzības līdzekļu izstrādes darba grupā, NVO memoranda sēdēs.

Projekta laikā tiks veicinātas arī sarunas sociālos mēdijos un mēdijos par visa veida vardarbības un dzimumu diskriminācijas novēršanu pret sievieti un bērnu, un par līdztiesības veicināšanu.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 5995,44 EUR / 4 213.62 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/IAS/013
Исполнитель проекта: biedrība "Resursu centrs sievietēm MARTA"
Сфера деятельности: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор