Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Arī mūs jāsadzird!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta mērķis: aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, tādejādi stiprinot savu kapacitāti un nodrošinot savas mērķa grupas vajadzības.

Projekta ietvaros tiks īstenota bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem un viņu ģimenes locekļu interešu pārstāvniecība valsts un pašvaldību iestādēs, lai nodrošinātu likumdevēja varas pārstāvju ieklausīšanos šīs grupas vajadzībās, nodrošinātu viņu cilvēktiesību ievērošanu, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Galvenās projekta aktivitātes:

- Biedrības sadarbības pārstāvji apmeklēs un sniegs priekšlikumus dažādās sanāksmes (tai skaitā komisiju, padomju un komiteju sēdes) valsts un pašvaldības iestādēs, gatavos rakstiskus materiālus (atzinumus, vēstules utt.), lai vērstu uzmanību uz problēmām, ar ko saskaras ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām un panāktu to risinājumu.
- Tiks turpināta uzsāktā sadarbība ar citām NVO interešu pārstāvniecības jomā.
- Notiks regulāra nozares aktualitāšu un jaunumu publicēšana biedrības mājaslapā www.kustibutraucejumi.lv un citviet (piemēram, sociālajos tīklos). To patērēs gan ģimenes, gan arī citi sabiedrības locekļi, nodrošinot projekta publicitāti.

Sadarbības pārstāvji nodrošinās interešu pārstāvniecību jomās, kas skar visu Latviju un tās iedzīvotājus. Projekta rezultātā dažādu uz mērķauditoriju attiecināmu iniciatīvu plānošanas un pieņemšanas procesā piedalīsies arī mērķa grupas pārstāvji, tiks nodrošināta labāka cilvēktiesību ievērošana, efektīvāka komunikācija un mērķauditorijas vajadzību apzināšana. Tiks nodrošināta divvirzienu komunikācija un palielināsies arī pašas mērķaudiorijas informētības līmenis par nozares aktualitātēm.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4445,70 EUR / 3 124.46 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/IAS/009
Исполнитель проекта: Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"
Сфера деятельности: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Varžu iela 3, Rīga, LV-1035
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор