sif-jauns-kras


Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta mērķis ir sabiedriskā labuma vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvība, kā arī labvēlīgas vides veidošana (tiesiski, institucionāli) ilgtspējīgas attīstības nodrošinājumam.

Projekta realizācija nodrošinās nodibinājuma Pasaules Dabas Fonds vienas no pamatfunkcijas realizācijām – sabiedriskā labuma vides interešu aizstāvību valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī biznesa sektoru, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētos procesos dažādos sektoros un normativitātes līmeņos.

Galvenās aktivitātes:

1. Vides interešu aizstāvība un līdzdalība valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī biznesa sektoru, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētos procesos.
2. NVO vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājums vides interešu un ilgtspējīgas attīstības kopumā aizstāvībā

Plānotie rezultāti:
1. Vides interešu integrācija valsts un pašvaldības institūciju darbībā, politikas dokumentos, tiesību aktos, citos dokumentos, lēmumu pieņemšanas procesos.
2. Veicināta nevalstisko organizāciju sadarbība vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājumam vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvībā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4026,57 EUR / 2 829.89 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/IAS/014
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Pasaules dabas fonds"
Сфера деятельности: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV-1010
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор