Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2016 > Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbī[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Projekta mērķis ir sabiedriskā labuma vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvība, kā arī labvēlīgas vides veidošana (tiesiski, institucionāli) ilgtspējīgas attīstības nodrošinājumam.

Projekta realizācija nodrošinās nodibinājuma Pasaules Dabas Fonds vienas no pamatfunkcijas realizācijām – sabiedriskā labuma vides interešu aizstāvību valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī biznesa sektoru, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētos procesos dažādos sektoros un normativitātes līmeņos.

Galvenās aktivitātes:

1. Vides interešu aizstāvība un līdzdalība valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī biznesa sektoru, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētos procesos.
2. NVO vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājums vides interešu un ilgtspējīgas attīstības kopumā aizstāvībā

Plānotie rezultāti:
1. Vides interešu integrācija valsts un pašvaldības institūciju darbībā, politikas dokumentos, tiesību aktos, citos dokumentos, lēmumu pieņemšanas procesos.
2. Veicināta nevalstisko organizāciju sadarbība vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājumam vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvībā.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 4026,57 EUR / 2 829.89 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/IAS/014
Project Promoter: Nodibinājums "Pasaules dabas fonds"
Field of activity: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Place of implementation: Whole Latvia
Legal address: Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV-1010
Duration of the project: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Status: Noslēgts līgums