Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un soc[..]

Izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu sniegšanu

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

sif-nap-es-sk

Izvērtējuma ziņojums
par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu sniegšanu

Sešu mēnešu ilgušajam pakalpojumam, kura laikā tika nodrošināts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, ir publicēts izvērtējuma ziņojums. Izvērtējuma ziņojumā ir apkopota tematiskā informācija par pakalpojumu, sniegta klientu sociālā portreta analīze, informācija par sociālo darbinieku un sociālo mentoru darbu un paveikto sešu mēnešu laikā, kā arī iekļauta informācija par izaicinājumiem un grūtībām.

Laika posmā no 2016.gada 6.aprīļa - 30.septembrim sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu nodrošināja biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts". Šajā periodā atbalstu saņēma 210 individuālas personas, t.sk. gan patvēruma meklētāji, gan personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, no tām 82 personām, kas pārmitinātas Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros, un 128 personai, kas ieradušās Latvijā patstāvīgi. Pakalpojuma ietvaros tika nodrošināti profesionāli sociālie darbinieki un sociālie mentori, kopumā tika piesaistīti 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori.

Izvērtējuma ziņojums šeit

Lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu, Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis pakalpojuma līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts" līdz atklātā konkursa "Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" noslēgumam. Atklāta konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 4.novembra plkst. 10:00.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: Ilze.Dumin[at]sif.gov.lv