Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"
Search projects
Date of issue: 17.10.2016.
Date of submission: 01.12.2016.
Funding: 25 000 EUR

Sabiedrības integrācijas fonds atsāk projektu iesniegumu pieņemšanu valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros.

Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un pilsoniskas sabiedrības attīstību.

Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi.

Programmas ietvaros 2016.gadā pieejamais finansējums no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem ir 80 000 EUR.

Vienam projektam maksimāli pieejamais programmas finansējums ir 25 000 EUR, kas vienlaikus nedrīkst pārsniegt 50% no projekta kopējām izmaksām, kā arī nedrīkst pārsniegt Vadošā finansētāja noteikto minimālo līdzfinansējuma apmēru.

Līdzfinansējuma projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un to iestādes, arodbiedrības.

Programmas „NVO līdzfinansējuma programma" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.gov.lv.

Līdzfinansējuma projektu iesniegumus var iesniegt sākot ar š.g. 17.oktobri, taču ne vēlāk kā š.g.1.decembrī.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Saistošie dokumenti

Projects: 9 No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība "Zemes draugi", 11.novembra krastmala 35 – 78, Rīga, LV-1050Ilgtspējības skola
2.Biedrība "Latvijas cilvēktiesību centrs", Alberta iela 13, Rīga, LV-1010„Cīnoties ar naida noziegumiem. Labo prakšu identificēšana krimināllikumu piemērošanas un notiesāšanas nosacījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem Eiropas Savienībā”
3.Biedrība "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"", Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga, LV-1010Vizītes Tev
4.Biedrība "Latvijas cilvēktiesību centrs", Alberta iela 13, Rīga, LV-1010Gūstot labumu no attīstības
5.Biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs”, Kronvalda iela 23, Jelgava, LV 3004“Inovatīva profesionālās svešvalodas apmācība - atslēga uz pieaugušo mācīšanās motivāciju”
6.Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010“Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums”
7.Biedrība " Izglītības inovāciju pārneses centrs ", Kronvalda iela 23, Jelgava, LV-3004Teātris - mēģinājums veiksmīgai integrācijai darba tirgū
8.Biedrība "Resursu centrs sievietēm “Marta”", Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009Vīriešu iniciatīva: drosme rūpēties
9.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs ", Rīgas iela 2016b, Jēkabpils, LV 5202KHETAUN(KOPĀ): GALVENIE SOĻI ROMU BĒRNU IEKĻAUŠANAI KVALITATĪVĀS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS