sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 09.11.2016.
Срок подачи заявок: 12.01.2017.
Финансирование: 125 944,55 EUR

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)" ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs. Programmas ietvaros tiks atbalstīti diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanas pasākumi, pasākumi, kas vērsti uz jaunu biedru piesaisti un to iesaisti organizācijas darbā, īpaši atbalstāmi pasākumi diasporas jauniešu organizāciju izveidei un darbības stiprināšanai, pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju (t.sk. ar Latvijas pilsonisko sabiedrību, uzņēmējdarbības vidi, valsts pārvaldi), valsts svētku svinēšanas pasākumi, informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas mediju atbalsta pasākumi un citi pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju.

Kopējais 2017.gada konkursa ietvaros jauniem projektiem pieejamais programmas finansējums ir 125 944,55 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses vai ārvalstī reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs. Diasporas interešu pārstāvība ir primārais organizācijas darbības mērķis.

Programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 12.janvāris. Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 17:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

Dokumenti

Проекты: 13 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozareLatviskās identitātes saglabāšana Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību!
2.Daugavas Vanagu FondsTēvu tēvu laipas mestas
3.Garezera latviešu nacionālā centra Garezera vasaras vidusskolaASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana
4.Garezera latviešu nacionālā centra Garezera vasaras vidusskolaASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana
5.Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"Es esmu latvietis
6.Rietumkrasta latviešu izglītības centrsKursas vasaras vidusskola: Latviešu jauniešu valodas un identitātes attīstīšana
7.Latviešu Kultūras Fonds ĪrijāĪrijas un Ziemeļīrijas latviešu mobilā bibliotēka
8.Eiropas Latviešu apvienībaJauno diasporas organizāciju kapacitātes stiprināšana Eiropā
9.Asociācija „Luksemburga – Latvija”KaLVe: Eiropas latviešu skolas vecuma jauniešu vasaras nometne - 2017
10.Frankfurtes Latviešu biedrībaLatviskās identitātes uzturēšana un diasporas saliedēšana Hesenes diasporā Vācijā
11.Latviešu biedrība ĪrijāLatvijas Valsts Neatkarības svētku pasākums Īrijā
12.Minhenes latviešu kultūras biedrība „Namejs“Latvija – daļa no manis un tevis
13.Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrībaĢimeņu nometne, Ģimenes dienas un Latvijas Proklamēšanas dienas svinības