Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


„Cīnoties ar naida noziegumiem. Labo prakšu identificēšana krimināllikumu piemērošanas un notiesāšanas nosacījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem Eiropas Savienībā”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekts mērķis ir izpētīt krimināllikumu piemērošanu un notiesāšanas nosacījumus attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem piecās Eiropas Savienības valstīs - Čehijā, Īrijā, Latvijā, Zviedrijā un Lielbritānijā. Īpaša uzmanība ir veltīta labo prakšu identificēšanai naida motivētu noziegumu apkarošanā.

Projektam ir divas mērķgrupas: (1) krimināltiesību sistēmas darbinieki – prokurori, tiesneši un juridiskās palīdzības sniedzēji – pētījums parādīs kā katra iesaistītā valsts izmeklē naida motivētus noziegumus no dažādiem aspektiem un dažādās stadijās; (2) naida noziegumos cietušie un likumpārkāpēji – to pieredze un loma naida noziegumu notiesāšanas procesa gaitā un saskarsmē ar tiesu sistēmu.

Projekta ietvaros izpētīti mehānismi ES valstīs ļaus niansēti izprast kā labāk novērst un apkarot naida motivētus noziegumus krimināltiesību sistēmas ietvaros. Balstoties uz labo prakšu apkopojumu, tiks izstrādāti apmācību materiāli un vadlīnijas darbam ar šādiem noziegumiem.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 14505,35 EUR EUR / 10 194.42 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/35/24
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas cilvēktiesību centrs", Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Партнер: Īrijas Pilsonisko brīvību padome
Дата начала проекта: 01.01.2017.
Дата окончания проекта: 31.08.2017.
Cтатус: Atbalstīts projekts