Sākums > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu[..]

Logo RGBES logo ar atsauci


Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā".

Detalizēta informācija par atklātu sabiedrisko apspriešanu pieejama EK mājaslapā: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes

Saite uz aptauju, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b8906109-22e6-44e5-b3fd-b964ef714765?draftid=d0bde8a5-d8f2-4946-b9a5c222ce67a745&surveylanguage=LV

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Vienlaikus informējam, ka aptaujā varēs piedalīties līdz 2017. gada 5. maijam.