sif-jauns-kras


Jauno diasporas organizāciju kapacitātes stiprināšana Eiropā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Search projects

Projekta mērķis ir veicināt stiprināt jaunu diasporas organizāciju kapacitāti, pieredzes un informācijas apmaiņu un sadarbību, kā arī to saikni ar Latviju.

Projekta uzdevumi:
1) identificēt Eiropas austrumu reģiona diasporas kopienu/organizāciju darbības izaicinājumus, nodrošināt pieredzes apmaiņu un konsultācijas;
2) iepazīstināt ar pieejamo atbalstu un iespējām projektu izstrādes, informācijas aprites/mediju un interešu pārstāvības jomā;
3) veicināt pašrefleksiju par latvisko identitāti un lomu mūsdienu stratēģisko izaicinājumu kontekstā;
4) veidot kontaktu tīklu turpmākai sadarbībai, īpaši Eiropas austrumu reģionā.
Projekta ietvaros notiks kapacitātes stiprināšanas darbseminārs, ko veidos:
1) diasporas organizāciju/ELA un Latvijas valsts iestāžu pārstāvju informatīvas sesijas;
2) pieredzes apmaiņas un sadarbības kontaktbirža;
3) diskusijas par diasporas stratēģiskajiem izaicinājumiem identitātes, komunikācijas un līdzdalības jomā;
4) tīklošanās un komandas stiprināšanas aktivitātes.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Ukrainas, Polijas, Turcijas, Gruzijas, kā arī Šveices, Austrijas un Francijas jaunās vai veidošanās procesā esošās diasporas organizācijas, kā arī pieredzējušas diasporas organizācijas (piemēram, Vācijā, Īrijā, Luksemburgā). Netiešā mērķauditorija ietver latviešu diasporas organizācijas un neformālās kopienas visā Eiropā, kā arī Latvijas valsts iestādes. Projekts tiks īstenots Milānā.Project results:

https://www.youtube.com/watch?v=PrHLGpVbSXY&feature=youtu.be

Amount of Grant Awarded: 14305,70 EUR / 10 054.10 LVL;
Project number: 2017.LV/DP/17_MIC
Project Promoter: Eiropas Latviešu apvienība
Place of implementation: Itālija - Milāna
Duration of the project: 15.04.2017.-30.10.2017.
Status: Noslēgts līgums

https://www.youtube.com/watch?v=PrHLGpVbSXY&feature=youtu.be