Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Atbalsts Kurzemes NVO 2017

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Mērķis: Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, tās koordinēšanu un sadarbību Kurzemē.

Mērķis tiek sasniegts, izpildot šādus uzdevumus:
• nostiprināt organizācijas pamatdarbību, reģionālo koordinatoru darbu un celt darbinieku kapacitāti,
• stiprināt un attīstīt KNVOAC kā NVO eksperta zināšanas un sniedzot NVO eksperta viedokli un atzinumus, t.sk. apzināt un apkopot reģiona NVO viedokļus un pārstāvēt tos pēc nepieciešamības
• koordinēt, konsultēt un izglītot NVO un aktīvos iedzīvotājus,
• attīstīt Kurzemes NVO un aktīvo iedzīvotāju sadarbības, informācijas un kontaktu tīklu un aktivitātes.

Galvenās aktivitātes un rezultāti:
• Organizācijas vadība un attīstība (vismaz 4 sanāksmes, 10 sadarbības un pieredzes tikšanās, 1 iekšējās apmācības, 3 brīvprātīgie jaunieši);
• KNVOAC biedru kopsapulce un tālākās darbības prioritātes;
• KNVOAC darbības popularizēšana (Vismaz 8 raksti, aaktualizēta mājas lapa par biedrības darbu);
• Kurzemes NVO informēšana, konsultēšana, izglītošana un koordinēšana (Vismaz 40 konsultācijas, 5 informatīvas NVO dienas, 3 izbraukuma NVO konsultāciju dienas, 3 NVO apmācības, 8 dažādu NVO lietvedības, grāmatvedības un vadības darbā noderīgu dokumentu paraugu izstrāde);
• KNVOAC informācijas un kontaktu tīkla uzturēšana un pilnveide (80 jaunu ieraksti facebook, 40 – twitter, 30 – kurzemesnov.lv, 10 e-ziņu lapas, aktualizēta NVO kontaktinformācija 20 Kurzemes pašvaldībās, uzrunātas jaundibinātās NVO)

Amount of Grant Awarded: 15 000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 036
Project Promoter: Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Place of implementation: Kurzemes region
Duration of the project: 01.02.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums