sif-jauns-kras


Biedrības „Ascendum" darbības stiprināšana 2017. gadā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekta mērķis ir atbalstīt biedrības „Ascendum" ikdienas darbību, nosedzot administratīvās un citas saistītās izmaksas. Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrības darbinieki un biedri, netiešā – „Ascendum" realizēto projektu mērķauditorija. Biedrības darbība ir izvērsta visā Latvijā (elektroniskais bērnu kultūras kalendārs www.garapupa.lv un interneta žurnāls www.satori.lv bez maksas interneta vidē pieejami no jebkuras vietas pasaulē; neregulāri pasākumi tiek rīkoti dažādos Latvijas novados). Galvenās projekta laikā realizētās aktivitātes būs biedrības „Ascendum", „Satori.lv" un „Garā pupa" sekmīgu darbības apstākļu nodrošināšana un labvēlīgu apstākļu radīšana jaunā integrācijas projekta idejas izstrādei un realizācijai.

Регионы: Visa Latvija
предоставил финансирование: 4172,00 EUR / 2 932.10 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 003
Исполнитель проекта: Biedrība „Ascendum"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.06.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор