Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


NVO līdzdalības nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā ietvara un atbalsta sistēmas izveidē un pilnveidošanā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2017

Meklēt projektus

Apraksts

Projektu "NVO līdzdalības nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā ietvara un atbalsta sistēmas izveidē un pilnveidošanā" īsteno biedrība "Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija" no 2017.gada janvāra līdz oktobrim.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot NVO līdzdalību sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveidē un pilnveidošanā.

Projekta konkrētie mērķi ir:
1) Nodrošināt biedrību un nodibinājumu, kuri īsteno sociālās uzņēmējdarbības projektus un aktivitātes, līdzdalību interešu pārstāvniecību sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izstrādē;
2) Nodrošināt biedrību un nodibinājumu, kuri īsteno sociālās uzņēmējdarbības projektus un aktivitātes, līdzdalību interešu pārstāvniecību Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ieviešanā un pilnveidošanā;
3) Nodrošināt biedrību un nodibinājumu, kuri īsteno sociālās uzņēmējdarbības projektus un aktivitātes, līdzdalību interešu pārstāvniecību citu valsts un pašvaldības iestāžu programmu, rīcībpolitikas dokumentu un aktivitāšu izveidē un ieviešanā.
4) Veicināt un uzlabot biedrību un nodibinājumu, kuri īsteno sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes un projektus, dialogu ar lēmumu pieņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem sociālās uzņēmējdarbības jomās;
5) Informēt NVO pārstāvjus un plašāku sabiedrību par dialoga ar lēmumu pieņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem sociālās uzņēmējdarbības jomās procesu un rezultātiem.

Plānotās projekta aktivitātes:
• Projekta administrēšana
• Dalība sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādes darba grupā Saeimā
• Dalība sociālās uzņēmējdarbības likumu pavadošo MK noteikumu izstrādes darba grupā Labklājības ministrijā
• Tikšanās ar Labklājības ministrijas un finanšu institūcijas ALTYUM īstenotās sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas projekta personālu
• Tikšanās un konsultācijas ar citu valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem sociālās uzņēmējdarbības nozares interešu pārstāvībai dažādu programmu un aktivitāšu izstrādē.
• Komunikāciju un sabiedrības informēšanas aktivitātes.
• Biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 7956,33 EUR / 5 591.74 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/NVOF/IAS/ 002
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.01.2017.-31.10.2017.
Statuss: Noslēgts līgums

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli