sif-jauns-kras


Demokrātija un dialogs: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai un pārstāvniecībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekta īstenotājs biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs" ir sabiedriskā labuma organizācija un darbojas visā Latvijas teritorijā.

Projekta „Demokrātijas un dialoga kultūra: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai" mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu NVO ekspertu līdzdalību valsts pārvaldē, veicinot reģionālo NVO interešu aizstāvības stiprināšanu.

Galvenās plānotās aktivitātes: IIC ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē un politikas plānošanas un uzraudzības procesos sabiedriskajam labumam – darbība padomēs, ekspertu darba grupās; NVO interešu aizstāvības stratēģiju īstenošanas pasākumi; reģionu interešu aizstāvības un valsts politikas plānošanas un īstenošanas monitoringa aktivitātes.

Galvenie plānotie rezultāti: stiprināta NVO/ reģionu kopienu interešu aizstāvības kvalitāte un rezultativitāte; nodrošināts kvalitatīvs un profesionāls NVO ekspertu pienesums valsts politikas izstrādē; izveidota reģionālo NVO sadarbības platforma kopīgo interešu pārstāvniecībai, mobilizēti resursi un izstrādātas NVO aizstāvības stratēģijas un tās argumentēti prezentētas valsts pārvaldei; spēcināta sabiedriskā labuma un demokrātijas dialoga kultūra.

предоставил финансирование: 7997,94 EUR / 5 620.98 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/IAS/ 007
Исполнитель проекта: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.01.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор