Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


“Latvijas elpa Iecavā – 2017”

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Search projects

Description

Projekta kopējais mērķis:
Veicināt diasporas bērnu saiknes saglabāšanu ar Latviju, stiprināt nacionālo identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību stiprinot bērnu un jauniešu valstisko piederību.

Projekta mērķa grupa:
• diasporas bērni
• Latvijas skolēni

Projekta galvenās aktivitātes:
• Konkurss –„Labākais skolā"
• Radošā vasaras nometne „ Latvijas elpa Iecavā 2017"

Īstenojot projektu tiks sasniegti rezultāti:
• iesaistīti 50 dalībnieki
• organizēti ārpusskolas pasākumi diasporas un Latvijas bērniem, īstenojot diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos
• īstenota diasporas bērnu latviešu valodas apmācība, prasmju attīstība
• stiprināta bērnu un jauniešu nacionālā identitāte, sociālās atmiņas attīstība
• vienoti darbojoties radošajās darbnīcās, citās aktivitātēs, nodrošināta labvēlīga vide diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu pozitīvai saskarsmei, tā veicinot Latvijas valstspiederīgo atgriešanos savā dzimtenē
• veicinātas diasporas bērnu zināšanas un izpratne par Latviju, tās vēsturi, kultūru, dzīvi un iespējām dažādās dzīves jomās, veicinot saikni ar Latviju, atgriešanās procesus un stiprinot viņu nacionālo identitāti.

Galvenais sasniegums projektā - visiem kopā stiprināta sava valstiskā piederība, saglabāta un attīstīta diasporas bērnu saikne ar Latviju stiprinot viņu nacionālo identitāti.

Information

Amount of Grant Awarded: 13 000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Project number: 2017.LV/SP/07
Project Promoter: Biedrība "Sadarbības platforma"
Partner(s): Iecavas novada dome, Pleskavas reģionālā kultūras izglītības sabiedriskā organizācija "Sakta"
Place of implementation: Rīga, Iecava
Status: Noslēgts līgums

Documents

Documents