sif-jauns-kras


Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu valodā diasporai

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Search projects

Description

Projekta mērķis ir nodrošināt un stiprināt operatīvas un aktuālas informācijas apmaiņu starp latviešu kopienām un indivīdiem Eiropā. Jau ir izveidota laba sadarbība ar Eiropas latviešu apvienību, kas ietver 18 latviešu biedrības un kopienas 15 valstīs ar kopējo biedru skaitu apm. 10 000, g.k. informācijas apkopošanā un izplatīšanā laikraksta „Brīvā Latvija" slejās. Pilnvērtīga digitālā versija nodrošinātu dinamiskāku ritmu un plašāku pieejamību, vienlaikus sniedzot daudzpusīgu un objektīvu informāciju par Latvijas politiku, kultūru, tautsaimniecību, izglītību, sociālo dzīvi utt., un no otras puses, sniedzot un hronoloģizējot informāciju par kultūras, sociālajām, ekonomiskajām u.c. norisēm ārpus Latvijas (piem., „Eslingena-70" svētki, semināri, konferences, akcijas, mākslinieciskā pašdarbība trimdā u.c.).

Information

Amount of Grant Awarded: 8198,78 EUR / 5 762.14 LVL;
Project number: 2017.LV/MA/DM/03
Project Promoter: Biedrība „Laiks-BL”
Place of implementation: Latvija, Eiropa

Documents

Documents