sif-jauns-kras


Trīs ceturtdaļas

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Поиск проектов

Projekta "Trīs ceturtdaļas" mērķis ir veidot un atspoguļot sabiedriski nozīmīgu un kvalitatīvu saturu, nodrošinot informācijas pieejamību uz vienlīdzīgu iespēju principa personām ar invaliditāti.

Projekta galvenais uzdevums ir izveidot un pārraidīt četrus, katru 26 minūtes garu, kvalitatīvus raidījumus "Trīs ceturtdaļas" pārraidīšanai kanālā Re:TV 2017. gada vasarā, kā arī svarīgākos tematus atspoguļot Neatkarīgajā Rīta avīzē. Tāpat raidījumi un to atsevišķas daļas būs redzami lietotnē LMT straume un populārākajos sociālajos tīklos, kā arī apvienības "Apeirons" mājas lapā www.apeirons.lv.

Raidījuma tiešā mērķauditorija ir personas ar invaliditāti, savukārt netiešā mērķauditorija ir personu ar invaliditāti ģimenes locekļi un sabiedrība kopumā.

Katrs raidījums sastāv no vairākām daļām, kas atspoguļo gan nesenus notikumus un jaunumus, stāsta par vienkāršiem, bet būtiskiem vides pieejamības risinājumiem, analizē svarīgas aktualitātes, kā arī pēta tūrisma un ekstrēmās atpūtas iespējas personām ar invaliditāti.Результаты проекта:

http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3599
http://www.apeirons.lv/new/?page=1&sub=26&id_cont=3611
http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3634
http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3655

предоставил финансирование: 9793,88 EUR / 6 883.18 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/MA/PI/05
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
Место реализации: Latvija
Период проетка: 05.06.2017.-31.10.2017.

http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3599
http://www.apeirons.lv/new/?page=1&sub=26&id_cont=3611
http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3634
http://www.apeirons.lv/new/?page=6&sub=26&id_cont=3655