Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Tiek veikta dzimuma aspekta ietekmes analīze valst[..]

Tiek veikta dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos Latvijā

Logo ESF

Tiek veikta dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos Latvijā

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā ESF projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros tiek veikts pētījums un analizētas pieejas dzimuma aspekta integrēšanā budžeta veidošanas procesos.

Aizritējuši pirmie pētījuma mēneši, kuros pētnieki veikuši darbu pie teorētiskās literatūras izpētes un nozīmīgāko statistikas datu apkopošanas. Pētījuma laikā aktīva sadarbība notiek ar Aizkraukles novada pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūru. Veikta primārā izpēte – datu vākšana, intervijas. Pētnieki aicināti piedalīties Tēva dienas pasākuma plānošanas procesā Aizkrauklē, kur tiem bija iespēja intervēt Aizkraukles novada pašvaldības darbiniekus un novērot šī pasākuma budžeta pieņemšanas procesu. Lai iegūtu iespējami plašāku esošās situācijas atspoguļojumu, augusta beigās veikta arī Aizkraukles iedzīvotāju apmierinātības aptauja. Turpinās darbs pie Aizkraukles novada pašvaldības budžeta izdevumu salīdzinošās analīzes par 2014.-2016. gadiem.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ir uzsākta aģentūras sniegtā pakalpojuma Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana analīze. Uzsākta projekta pieteikumu izpēte un analīze, lai noskaidrotu projektu mērķus un plānoto ietekmi uz sieviešu un vīriešu situāciju.

Nākamo mēnešu laikā turpināsies darbs pie (1) pētījuma rezultātu apkopošanas un analīzes, (2) ieteikumu izstrādes nacionālās rīcībpolitikas novērtēšanas instrumentu pilnveidošanai par institūciju budžetu izlietojuma efektivitātes analīzi dzimuma griezumā, kā arī (3) apkopoti praktiski paņēmieni un citu valstu labās prakse par dzimuma aspektu pieejas integrēšanu budžeta plānošanas, izlietošanas un uzskaites procesā. Pētījuma gala ziņojums tiks iesniegts šī gada decembrī. Pētījuma noslēguma posmā, š.g. noslēgumā, tiks organizētas vairākas tikšanās un semināri ar valsts un pašvaldību darbiniekiem par dzimuma aspekta integrēšanas budžeta veidošanas procesā (Gender budgeting) pieeju, kā arī būs pieejami uzskates materiāli ar pētījuma rezultātiem un rekomendācijām par dzimuma aspekta pieejas izmantošanas metodēm un lietderību valsts un pašvaldību iestādēs.

Pētījuma rezultāti latviešu un angļu valodā būs publiski pieejami visiem interesentiem Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā: www.sif.gov.lv

Pētījumu veic personu apvienība: SIA "Oxford Research Baltics" un "Oxford Research AB". Vairāk par dzimuma aspekta integrēšanu budžeta veidošanas procesā šeit

Pētījums par dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Kontaktinformācija:
Aija Rūse
Konsultante dzimuma aspekta integrēšanā budžeta veidošanas procesā
Tālr. 26400288
e-pasts: