sif-jauns-kras


Eiropas Latviešu apvienības kapacitātes stiprināšana diasporas līdzdalības veicināšanai Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2018

Поиск проектов

ELA ir Latvijā reģistrēta biedrība (SLO), kas apvieno latviešu organizācijas Eiropas valstīs nolūkā stiprināt to savstarpējo sadarbību un saikni ar Latviju.

Projekta mērķis ir sekmēt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijā, šajā nolūkā stiprinot ELA organizatorisko kapacitāti ar atbalstu pastāvīgas ELA darbības izvēršanai Latvijā. Projekts ļaus attīstīt ELA un diasporas līdzdalību likumdošanas un valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbību rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā. Īpaši 2018. gadā diasporas ieguldījums ir nozīmīgs Latvijas tautas saliedētības stiprināšanai Simtgades kontekstā, ekonomikas un demogrāfijas izaicinājumu risināšanai, Saeimas vēlēšanu norisei un valsts politiskās nākotnes virzības nospraušanai.

Šis mērķis tiks panākts, izveidojot ELA biroja pamatfunkciju Latvijā, pateicoties 1 (viena) projektu vadībā un finanšu pārvaldībā kvalificēta darbinieka – ELA administratora Rīgā atalgošanai. Tas nodrošinās pastāvīgu atbalsta struktūru un platformu ELA darbībai Latvijā un veicinās ELA attīstību.

Projekta tiešā mērķa grupa ir ELA un tās 24 biedru organizācijas 19 Eiropas valstīs (organizācijās iesaistīti 11% no diasporas Eiropā), un netiešā mērķgrupa – citas Latvijas diasporas organizācijas (ap 45), kopas un kopienas (ap 100) un pārstāvji (ap 250 tūkstoši) Eiropā.
Projekts sniegs tūlītēju ieguldījumu ELA spējā nodrošināt pastāvīgu sadarbību ar Latvijas partneriem sabiedriskajā un valsts sektorā, tā ceļot diasporas līdzdalības un interešu pārstāvības efektivitāti Latvijā un diasporas ieguldījumu Latvijas NVO sektora stiprināšanā. Simtgades periodā tas uzsvērs Latvijas piederīgo saliedētību un ieguldījumu Latvijas izaugsmē pāri ģeogrāfiskajām robežām.

предоставил финансирование: 14958,00 EUR / 10 512.54 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/019
Исполнитель проекта: Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.02.2018.-31.10.2018.
Cтатус: заключён договор