Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2018 > LNB izaugsme nozīmīgā pieredzē un darbā

sif-jauns-kras


LNB izaugsme nozīmīgā pieredzē un darbā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Apraksts

No 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.oktobrim notiks Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgā darba darītāju kapacitātes stiprināšana.

Projekta mērķa grupa 20 LNB darbinieki, 20 brīvprātīgā darba veicēji un 10 biedrības biedri. Projekta norises vieta LNB un Sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs", Ziemupē, Pāvilostas novadā. Projekta ietvaros paredzēts LNB pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemes un Latgales reģionu NVO, rehabilitācijas centriem, sociālajiem uzņēmumiem. Izglītojošā seminārā augustā tiks apkopota un analizēta jauniegūtā pieredze, izdarīti secinājumi, izvirzīti sadarbības mērķi. Izzināta kompetencēs balstītas izglītības nozīme sociālajā darbā, iepazītas sociālās uzņēmējdarbības jaunumi, aktualitātes, analizētas dažādas problēmsituācijas. Savukārt, izglītojošā LNB darbinieku seminārā septembrī tiks attīstītas LNB darbinieku kompetences darbā ar redzes, dzirdes, psihiskām saslimšanām un funkcionāliem traucējumiem, apgūtas jaunas zināšanas universālā dizaina ieviešanā un apzināta esošā situācija Liepājas pilsētvidē, izzinātas problēmas un iespējas tālākā vides pieejamības popularizēšanā. Tiks veicināta publicitātes veidošana par biedrību, pateicoties kurai, ne tikai cilvēki ar invaliditāti, bet visa sabiedrība kopumā, varēs iegūt kvalitatīvu un pilnvērtīgu informāciju par LNB un sadarbības partneru darbu, piedāvātajiem pakalpojumiem un notiekošajām aktivitātēm.

Projekta rezultāti tiks prezentēti Starptautiskajā Baltā spieķa dienā. Rezultātā atbilstoši mūsdienu izglītības aktualitātēm tiks stiprināta biedrības kapacitāte – attīstītas darbinieku kompetences, kas balstās sadarbībā ar partneriem un dažādām institūcijām.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 11907,08 EUR / 8 368.34 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/002
Projekta īstenotājs: Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.06.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli