Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2018 > Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības u[..]

sif-jauns-kras


Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvība laikā pirms Saeimas vēlēšanām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir, pastiprināti sekojot līdzi polisko partiju pirmsvēlēšanu aktivitātēm un piedaloties LR Saeimas komisiju un apakškomisiju un ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs, sekojot līdzi nozares politikas dokumentu izstrādes un apspriešanas procesam un rīkojot interešu aizstāvības pasākumu lēmumpieņēmējiem, nodrošināt mazaizsargāto iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības interešu pārstāvniecību veselības, īpaši reproduktīvās veselības un tiesību, veicināšanas jomā.
Tas tiks darīts visas sabiedrības veselības veicināšanas interesēs, taču īpaši – skolas vecuma (7-19 gadi) bērnu, reproduktīvā vecuma sieviešu, HIV apdraudētu un inficētu iedzīvotāju interesēs. Taču šī projekta tiešā mērķa grupa biedrības "Papardes zieds" biedri, jaunieši brīvprātīgie un darbinieki, kas būs iesaistīti interešu aizstāvības darbā. Interešu aizstāvības aktivitātes vērstas uz LR Saeimas deputātiem, ministriju citu valsts pārvaldes institūciju ierēdņiem. No viņu informētības, izpratnes un atbildības atkarīga lēmumu pieņemšana to sabiedrības grupu un, visbiežāk, visas sabiedrības kopumā interesēs, kuras pārstāv biedrība "Papardes zieds".
Projekta galvenās aktivitātes būs seksuālās un reproduktīvās veselības eksperta un speciālista līdzdalība Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, kā arī ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs; tikšanās ar valsts un pašvaldību amatpersonām un publikācijas medijos par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvības jautājumiem. Īpašs aktivitāšu virziens ir politisko partiju programmu un aktivitāšu analīze un komentēšana pirms LR 13 Saeimas vēlēšanām, lai mazinātu nepārdomātu, vienkāršotu, klaji populistisku un iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību nodrošināšanas interesēm nepieņemamu lēmumu pieņemšanu. Biedrības "Papardes zieds" aktivitāšu telts sarunu festivālā LAMPA Cēsīs nodrošinās platformu padziļinātai diskusijai par Izglītības likuma "tikumības grozījumiem" un to ietekmi uz pedagoģisko procesu.
Projekta rezultātā būs nodrošināta NVO pārstāvniecība, paužot sabiedrības un atsevišķu tās grupu intereses seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā, vismaz 3 Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, vismaz 3 ministriju un starpministriju darba grupu sanāksmēs, būs organizētas vismaz 7 tikšanās ar ministriju un pašvaldību ierēdņiem, sagatavoti un iesniegti vismaz 2 atzinumi par politikas plānošanas dokumentiem, kā arī ar vismaz 5 publikāciju masu medijos palīdzību plašāka sabiedrība informēta par interešu aizstāvības darba seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā aktualitātēm. Vismaz 7 jaunieši brīvprātīgie būs aktīvi iesaistījušies interešu aizstāvības darbā, iepazinuši to seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā.

Piešķirtais finansējums: 13978,66 EUR / 9 824.26 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/IAS/003
Projekta īstenotājs: Biedrība "Papardes zieds"
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.02.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums