sif-jauns-kras


Ar saknēm Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir modināt Īrijas latviešu pusaudžos vēlmi pašorganizēties; mudināt viņus līdzdarboties diasporas un Latvijas sabiedriskajās aktivitātēs, ļaut pusaudžiem apzināties savas latviskās saknes, pievēršoties šo sakņu izzināšanai un izpētei un vienlaikus stiprinot savas izcelsmes apziņu un piederību Latvijai.

Projekts tiks īstenots Īrijā, Seapoint, Termonfeckin, County Louth, kur notiks nedēļu ilga pusaudžu nometne 2018.gada oktobra pēdējā nedēļā, kuras laikā tiks īstenotas trīs nodarbību programmas pusaudžiem nolūkā:
1. Apzināties un noskaidrot savas saknes Latvijā.
2. Apzināt, izprast un iejusties Latvijas vēstures notikumos un tēlos.
3. Iepazīties, izzināt un apzināties savu lomu, ieguldījumu un pienesumu sabiedriskajā darbā.

Nometnes dzīvē piedalīsies arī Hanna Elizabete Krūmiņa no Latvijas, kas ar Īrijas pusaudžiem dalīsies pieredzē un pastāstīs par savu sabiedriskā darba, iesaistes un brīvprātīgā darba veicējas pieredzi.

Nometnes pēdējā dienā notiks noslēguma pasākums, kurā nometnes dalībnieki prezentēs savas atziņas un paveikto nedēļas laikā.

Piešķirtais finansējums: 9113,80 EUR / 6 405.22 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/01/01
Projekta īstenotājs: Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"
Īstenošanas vieta: Īrijas Republika - Seapoint, Termonfeckin, County Louth
Īstenošanas ilgums: 01.05.2018.- 31.10.2018.