Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu sep[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu septembrī saņēmuši 84 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

ESF LSK

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu septembrī saņēmuši
84 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

Statistika

2018. gada septembra mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" projekta „Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros strādāja 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2018. gada septembrī saņēma 84 klienti - patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas uzturas Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos vai patstāvīgi dzīvo ārpus tā (23).

Atbalsta sniegšana

Septembris Muceniekos pagāja skolas gaitu uzsākšanas zīmē – bērnu sagatavošana skolai, - pavadīšana ceļā uz skolu, piedalīšanās pirmajās vecāku sapulcēs, vecāku apmācība skolas elektroniskās dienasgrāmatas lietošanā, skolēnu e-karšu noformēšana, individuālas tikšanās ar skolotājiem, bērnu pierakstīšana skolas pulciņiem. Sociālie mentori palīdzējuši arī bērniem sagatavoties Miķeldienas skolas svētku tirdziņam.

Uzsākot skolu, atbalsts sniegts 11 patvēruma meklētāju bērniem un vienam bērnam ar bēgļa statusu. 3 patvēruma meklētāju bērni ir uzsākuši obligāto pirmsskolas apmācību bērnudārzā. Sociālie darbinieki un mentori kopumā strādā ar 84 klientiem, no kuriem 20 ir bērni līdz 18 gadu vecumam.

Sadarbība

Septembrī ir notikusi arī tikšanās ar skolas un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vadību, Latviešu valodas aģentūru, lai vienotos par optimālāko sadarbības modeli, savstarpēji apmainītos ar informāciju par bērnu situāciju skolā, par iespējām skolā papildus mācīt latviešu valodu patvēruma meklētāju bērniem.

Laba sadarbība ir izveidojusies ar Latvijas Futbola federāciju, kura patvēruma meklētājiem ir ziedojusi 10 ielūgumus uz Latvijas - Gruzijas futbola spēli un 10 uz Latvijas – Kazahstānas futbola spēli oktobra mēnesī. Ielūgumi izdalīti patvēruma meklētājiem Muceniekos.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: