Home > News > News archive > News > Programmā “NVO fonds” apstiprināti 46 projekti[..]

Programmā “NVO fonds” apstiprināti 46 projekti

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

sif-jauns-kras

Programmā "NVO fonds" apstiprināti 46 projekti

Sabiedrības integrācijas fonda padome 2.maija sēdē lēma par 46 projektu aptiprināšanu programmā "NVO fonds".

Apstiprināto projektu saraksts

Projektus varēja sagatavot un iesniegt divos darbības virzienos.

  • Darbības virzienā "NVO darbības stiprināšana" apstiprināti 37 projekti;
  • Darbības virzienā "NVO interešu aizstāvības stiprināšana" apstiprināti 9 projekti.

Programmas mērķis:
- veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.

Prioritārās jomas:
- pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību - Pilsonisko līdzdalību un sabiedrības iesaisti nevalstisko organizāciju darbā, t.sk. mazākumtautību un latviešu sadarbības pasākumiem pilsoniskās līdzdalības un politisko procesu izpratnes veicināšanai;
- brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšanu.