Darba piedāvājums- sociālais darbinieks

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

ESF LSK

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" aicina darbā tolerantu, komunikablu SOCIĀLO DARBINIEKU Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, Muceniekos, projekta „Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu" ietvaros!

Piedāvājam elastīgu darba laiku, apmaksātus ceļa izdevumus darba vajadzībām, kā arī unikālu pieredzi multikulturālā vidē. Garantējam atbalstu un apmācības, uzsākot darbu!

Prasības Sociālajam darbiniekam/-cei:
✔️iegūta akadēmiskā izglītība (vismaz bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai līdzvērtīga izglītība;
✔️iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2016., 2017., 2018. gads, kā arī tiks ņemts vērā 2019. gads), ir profesionālā pieredze darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem (vismaz ar 15 personām) un vismaz vienu personu, kas ir trešo valstu valsts piederīgais vai patvēruma meklētājs, vai bēglis, vai persona ar alternatīvo statusu;
✔️latviešu valodas zināšanas atbilst C1 līmenim, kā arī vismaz vienas citas svešvalodas (angļu, franču, vācu, spāņu vai krievu valodas) zināšanas atbilst vismaz B1 līmenim (saskaņā ar Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē).

Kontaktinformācija:
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
Gundega Rupenheite
Projekta vadītāja
Tālr.: 28379100
e-pasts: