sif-jauns-kras


Kokļu skola

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Meklēt projektus

Nometnē KOKĻU SKOLA Limbažu novadā Lādezerā 20 Latvijas un 24 diasporas (Vācija, Spānija, Dānija, Luksemburga, Austrālija, Krievija, Austrija, Grieķija, Igaunija, Zviedrija) bērni un jaunieši apgūs kokles spēles pamatus un piedalīsies sava instrumenta izgatavošanā. Tas dos ieguldījumu dalībnieku latviskās identitātes stiprināšanā, jo kokles un koklēšana kā Latvijas Kultūras kanonā ierakstīta vērtība vienlaikus ir arī viens no latviskuma/latviskās kultūras simboliem. Citās aktivitātēs tiks veicinātas dalībnieku zināšanas par Latvijas vēsturi, tradīcijām, folkloru, izkoptas latviešu valodas prasmes un stiprināti personiskie kontakti strap Latvijas bērniem un 10 valstu diasporas kopienām. Līdztekus šiem dalībnieku individuālajiem ieguvumiem, latviešu diaspora nometnes rezultātā iegūs jaunus resursus latviskās identitātes kopšanai un saglabāšanai – jo bērni un jaunieši, kas prot spēlēt savā īpašumā esošu kokli, nenoliedzami ir vērtīgs ieguvums katrai diasporas kopienai un paraugs pārējiem. Nometnes laikā tiks izgatavotas vismaz 10 kokles. Būtiski, ka nometnes programma tiek īstenota sadarbībā ar jauniešiem, kuru spilgts pašizteiksmes veids ir kokļu gatavošana vai kokles spēle. Fakts, ka nometne turpina un attīsta iepriekšējo gadu darbu un vairums dalībnieku jau pirms projekta apstiprināšanas ir izteikuši vēlmi piedalīties atkārtoti, apliecina šādas nometnes aktualitāti diasporā.

Piešķirtais finansējums: 12790,41 EUR / 8 989.15 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/SP/15
Projekta īstenotājs: Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS
Īstenošanas vieta: Limbažu novads, Lādezers
Īstenošanas ilgums: 14.07.2019.-20.07.2019.