Sākums > Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimen[..] > Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem p[..]

sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 12.07.2019.
Iesniegšanas datums: 05.09.2019.
Finansējums: 97 920,00 EUR

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Programma nodrošina iespēju remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem apgūt latviešu valodu līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Kopējais programmas ietvaros 2019.-2021.gada periodā pieejamais finansējums ir 97920 EUR, t.i. 32 640 EUR gadā no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Vienam projektam trīs gadu periodā pieejamais programmas finansējums ir no 6000 EUR līdz 19584 EUR.

Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā no 2019.gada 1.septembra.
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2021.gada 30.septembrim.

Projektu var iesniegt Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā (VIIS) reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde). Ja izglītības iestāde ir citas juridiskas personas struktūrvienība, projekta atbalsta gadījumā projekta īstenošanas līgums tiks slēgts ar attiecīgo juridisko personu.
Projekta iesniedzējam nepieciešama vismaz 2 gadus ilga iepriekšēja pieredze neformālās izglītības programmu īstenošanā valsts valodas apguvei vai kultūrizglītības programmu īstenošanā.

Programmas „Latviešu valodas apguve" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2019.gada 05.septembris (klātienē vai pa pastu līdz plkst. 17.00, elektroniski – līdz 23:59).
Projekta iesnieguma iesniegšanas datums ir iesnieguma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju ar aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžetu, mācību programmu, vienas nodarbības plānu un pedagoģiskā personāla CV ar izglītības dokumentu kopijām) Projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma elektroniskās versijas atbilstību papīra formā iesietajam dokumentam;
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: , e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

 

Programmas "„Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" informatīvais seminārs notiks:
20.augustā plkst. 10.30 Rīgā, Sabiedrības integrācijas fonda telpās, Aspazijas bulvārī 24.

Semināra programma:

1. Programmas „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" mērķis un mērķa grupa, projekta iesniedzēji, finansējums, atbalstāmās aktivitātes.
2. Programmas „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" finanšu nosacījumi:
• attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;
• projekta budžets.
Projektu finansēšanas kārtība.
3. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un projektu vērtēšana.

Lūdzam iepriekš pieteikties semināram pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība seminārā ir bez maksas.

Šai programmai nav atrasti projekti.