sif-jauns-kras


Eiropas latviešu diasporas NVO kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Search projects

Projekta mērķis ir stiprināt Eiropas latviešu diasporas kopienu kapacitāti caur zināšanu un prasmju iegūšanu no diasporas organizācijas dibināšanas līdz veiksmīgai projektu realizēšanai, veicinot diasporas kopienu savstarpējo sadarbību saites stiprināšanai ar Latviju.

Projekta ietvaros plānots organizēt divas divu dienu ilgas apmācības 30 latviešu diasporas kopienu pārstāvjiem vienā no Eiropas latviešu diasporas mītnes zemēm un Latvijā.

Apmācības vadīs divi eksperti no Latvijas ar ilggadēju pieredzi dažāda līmeņa projektu īstenošanā, dodot pienesumu gan praktiskā, gan teorētiskā ziņā dalībnieku projektspējas veicināšanā. Savukārt, vieslektori iepazīstinās apmācību dalībniekus ar biedrību dibināšanas un skoliņu atvēršanas niansēm, to iespējām un tīklošanās iniciatīvu piemēriem mītnes zemēs, kā arī pievērsīs uzmanību pieredzes apmaiņai un labās prakses piemēriem par jaunu biedru piesaisti, mārketinga aktivitātēm, finanšu plūsmas organizēšanu u.c. jautājumiem.

Apmācībās tiks izmantots 2018.gadā izstrādātais izglītojošais materiāls – interaktīvā prezentācija „Projektu vadība un finanšu atskaišu sagatavošana", kura atkārtoti tiks izplatīta diasporas organizāciju vidū.

Amount of Grant Awarded: 14989,20 EUR / 10 534.47 LVL;
Project number: 2019.LV/DP/04/01
Project Promoter: Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"
Place of implementation: Latviešu diasporas mītnes zeme (tiks izvēlēta projekta gaitā), Latvija
Duration of the project: 01.04.2019.-31.10.2019.