Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Laikam līdz

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis ir papildināt Īrijas ziņu portāla baltic-ireland.ie saturu ar nozīmīgām un kvalitatīvām publikācijām, padziļināti skaidrojot un komentējot Diasporas likumu, atspoguļojot diasporas latviešu iesaisti sabiedriski politiskajā dzīvē un centienus saglabāt saikni ar Latviju, tās kultūru un vēsturi.

Projekta galvenā mērķa grupa ir latvieši diasporā un projekta ietvaros ir paredzēts sagatavot informatīvi izglītojošus rakstus, reportāžas un intervijas.

предоставил финансирование: 9499,92 EUR / 6 676.58 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/001/01
Исполнитель проекта: IMLO Lat-Ireland.Ltd
Период проетка: 01.04.2019. - 31.01.2020.