Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


STARTA paka

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Projekta "STARTA paka" mērķis ir veicināt sabiedrības iepazīstināšanu ar latviešu mūziku, jo īpaši ar jaunajiem mūziķiem (debitantiem) – grupu POLIFAUNA, jauno dziedātāju Múr, Eviju Vēberi, u.c. Projekta ietvaros sabiedrība tiks ne tikai iepazīstināta ar debitantiem, bet tiks stāstīts par zināmu mūziķu vai grupu jaunumiem – jaunām dziesmām, albumiem, pasākumiem, kuros šie mūziķi piedalīsies.

Lai sasniegtu plašai Latvijas sabiedrības daļai adresētā projekta "STARTA paka" mērķi, Radio TEV ēterā 7 mēnešu garumā, katru trešdienu, 4 dažādās formās tiks veiktas šādas aktivitātes:

1. Plkst. 11:40 konspektīvs - līdz 2 minūtes garš - ieskats jeb vizītkarte par konkrētās dienas mūziķi vai grupu.
2. Plkst.12:40, intervija ar jauno latviešu mūziķi vai jau sabiedrībā zināmu grupu. Intervijas tiks veidotas, balstoties uz Radio TEV auditoriju interesējošiem jautājumiem, kurus Radio TEV klausītāji būs iesūtījuši Radio TEV tekošās nedēļas laikā.
3. Plkst.14:40 – intervija ar mūzikas ekspertu par konkrētās dienas uzmanības centrā esošo mūziķi vai grupu. Projektā tiks uzrunāti mūzikas eksperti, kuri izteiks savu profesionālo viedokli par debitantu vai mūziķi, un/vai grupas jauno dziesmu, albumu.
4. Aktivitāšu dienas laikā, līdz plkst. 15:30, Radio TEV mājas lapā norisināsies balsošana - "Klausītājs izvēlas" - par vienu no trijām, tekošās nedēļas mūziķa vai debitanta dziesmām. Dziesma, par kuru būs nobalsojuši visvairāk klausītāju, Radio TEV ēterā tiks atskaņota ap plkst. 15:40.

Visa projekta ietvaros, 7 mēnešu garumā, sabiedrība tiks iepazīstināta kopskaitā ar 30 mūziķiem un/vai grupām.

предоставил финансирование: 14527,75 EUR / 10 210.16 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/009/05
Исполнитель проекта: SIA "Radio Tev"
Период проетка: 01.06.2019. - 31.01.2020.