Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Students: tagadnes ieguldījums nākotnē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkotais projekts ļaus informēt Latvijas augstskolu un koledžu studentus par iespējām iesaistīties studējošo interešu pārstāvniecībā, piesaistīt aktīvistus darbībai augstskolu pašpārvaldēs un LSA, kā arī sagatavot šībrīža aktīvistus līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos institucionālā vai nacionālā līmenī, tā stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.

Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros tiks organizēts Latvijas augstākās izglītības un kompetenču seminārs "LAIKS", Studentu līderu forums, informatīvā kampaņa "Zināt, mācēt, darīt!", seminārs "Kam rūp students?", kā arī nodrošināta dalība Baltijas nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē ( Baltic Organizational Meeting) Lietuvā.

Realizējot projektu, plānots palielināt studentu pilsonisko līdzdalību, aktīvu dalību augstskolu studējošo pašpārvaldēs un augstskolu lēmējinstitūcijās, kā arī stiprināt studējošo pārstāvniecības cilvēkresursu kapacitāti un profesionālo ompetenci.

Projektā noteikošajos semināros piedalīsies studējošo pašpārvalžu aktīvisti, bet kampaņa jebkuram studentam ļaus izzināt iespējas iesaistīties studējošo interešu pārstāvniecībā.

Piešķirtais finansējums: 15415,54 EUR / 10 834.10 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/049
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Studentu apvienība"
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.04.2019.-31.10.2019.