sif-jauns-kras


Atbalsts LPF cilvēkdrošības uz ūdens koordinācijas centra izveidei un darbības nodrošināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Latvijas Peldēšanas federācija 2018.gadā veiktajā pētījumā ir secinājusi, ka drošības uz ūdens joma valstī ir ne vien decentralizēta, bet pat atstāta bez pārraudzības un atbilstošas kontroles – neskatoties uz lielo ik gadu noslīkušo un nopietnas traumas guvušo personu skaitu, Latvijā nav nevienas valsts iestādes vai NVO, kuras kompetencē būtu visu šo problēmu apzināšana, analīze un risināšana. Rezultātā, kamēr ceļu satiksmē ir Ministru kabinetā apstiprināts "Ceļu satiksmes drošības plāns", ar skaidri definētām atbildīgajām institūcijām, pāraugu un budžetu, tikmēr drošības uz ūdens jomā valsts pārvaldes gaiteņos atbildīgos nespēj nodefinēt, tādējādi atstājot jomu bez jebkādām risinājuma iespējām.
Projekta "Atbalsts LPF cilvēkdrošības uz ūdens koordinācijas centra izveidei un darbības nodrošināšanai", mērķis ir nodrošināt LPF sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, PVO un ANO Bērnu tiesību komiteju, līdzdalību politikas plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā, tādējādi stiprinot LPF kā Latvijā atbildīgās un koordinējošās NVO lomu cilvēku drošības uz ūdens jautājumos un sniedzot kvalitatīvu pienesumu iedzīvotāju veselības saglabāšanā un uzlabošanā, kā arī veicinot veselīgu un drošu vidi, un samazinot traumatismu un mirstību no ārējiem cēloņiem.

Projekta ietvaros tiek plānotas šādas aktivitātes:
1) Jomas ekspertu un atbildīgo iestāžu koordinācijas centra izveide un darbības nodrošināšana;
2) Starpinstitucionālu ekspertu grupas atzinumu un rekomendāciju izveide rīcībpolitikas dokumentu izstrādē;
3) Drošības uz ūdens plāna 2020.-2024.gadam izstrāde un prezentācija;
4) Pētījums par drošības uz ūdens jautājumu un prasmju apguves apjomu un kvalitāti izglītības iestādēs;
5) Skolu kampaņa „Tuvojas vasara - atceries par drošību uz ūdens";
Publicitātes nodrošināšana.

предоставил финансирование: 16930,49 EUR / 11 898.82 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/054
Исполнитель проекта: Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.05.2019.-31.10.2019.