Home > News > News archive > News > Saņemti 2 projektu iesniegumi atkārtoti izsludināt[..]

Saņemti 2 projektu iesniegumi atkārtoti izsludinātajā konkursā

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

SIF-logo-izmers

Saņemti 2 projektu iesniegumi atkārtoti izsludinātajā konkursā

Vakar, 30.oktobrī, noslēdzās projektu iesniegumu termiņš atkārtoti izsludinātajā projektu konkursā programmas „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros. Konkursā tika saņemti 2 projektu iesniegumi.

Kopējais atkārtotā konkursā pieejamais programmas finansējums 2019.-2021.gada periodā ir 38242 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Vienam projektam trīs gadu periodā pieejamais programmas finansējums ir līdz 19584 EUR.

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Programma nodrošina iespēju remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem apgūt latviešu valodu līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).