sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma"

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2020
Search projects
Date of issue: 25.02.2020.
Date of submission: 25.03.2020.
Funding: 455 439 EUR

Programmas mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti 3 (trīs) kategorijās:
1. Sabiedriski politisko un kultūras procesu analīze, t.sk. Melu dekonstrukcija un medijpratība;
2. Pētnieciskā un analītiskā žurnālistika;
3. Latgales plānošanas reģiona sabiedriski politisko, sociālekonomisko un kultūras procesu analīze.

Kopējais programmas finansējums projektiem – EUR 455 439.

Programmas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 25.marts. Projektu pieteikumus var iesniegt:
elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 25.marta plkst. 23:59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .
personīgi (līdz š.g.25.marta plkst. 17:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

Informatīvais seminārs
par valsts budžeta finansētās programmas
„Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma"
2020.gada projektu konkursu

2.marts / 11.00-13.00 / Rīgā Aspazijas bulvāris 28, Rīga, LV-1050

SEMINĀRĀ IZMANTOTIE INFORMATĪVIE MATERIĀLI

pdfReģionālo un vietējo mediju atbalsta programma (SIF prezentācija)- 02.03.2020.

PIEMĒRI

docPieteikuma veidlapa

xlsBudžeta veidlapa

No projects found for this Programme