Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 > Atklāts projektu konkurss NVO un pašvaldībām 2020.[..]

sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss NVO un pašvaldībām 2020.gadā īstenojamiem projektiem Ģimenei draudzīgas vides veidošanai

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 19.03.2020.
Iesniegšanas datums: 05.05.2020.

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu NVO un pašvaldībām 2020.gadā īstenojamiem projektiem Ģimenei draudzīgas vides veidošanai programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" (turpmāk – programma) ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam programmas īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību un NVO sadarbības iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās.

Programmas ietvaros paredzēts rīkot četrus konkursus, taču šobrīd tiek gaidīti projektu pieteikumi divos no tiem:

  • Pašvaldību un NVO sadarbības projektiem pasākumu, t.sk. vasaras un rudens nometņu, rīkošanai bērniem - pieejamais finansējums115 000,00 EUR.

Vienam projektam pieejamais finansējums no 1 500,00 EUR līdz 10 000,00 EUR.
Projekta pieteicējam jānodrošina savs līdzfinansējums vismaz 25 % apjomā.

  • Pasākumu rīkošanai par godu Ģimenes un Mātes dienai - pieejamais finansējums 30 000,00 EUR.

Vienam projektam pieejamais finansējums no 1500,00 EUR līdz 10 000,00 EUR.
Projekta pieteicējam jānodrošina savs līdzfinansējums vismaz 10 % apjomā.

Gadījumā, ja COVID-19 globālās pandēmijas dēļ valstī izsludinātā ārkārtas situācija turpināsies pēc 2020.gada 14.aprīļa, kā dēļ nebūtu iespējams rīkot publiskus pasākumus arī pēc šobrīd noteiktā termiņa, Ģimenes un Mātes dienas godināšanai paredzētais konkursa finansējums tiks pārcelts uz pārējiem programmas konkursiem.

Programmas „ Ģimenei draudzīga pašvaldība" atklāta projektu pieteikumu konkursa NVO un pašvaldībām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 5.maijs.

Projektu pieteikumus var iesniegt:
elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 5.maijam plkst. 23:59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .
pa pastu (līdz š.g.5.maijam) Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

Projekti: 25 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Aizputes novada domeAizputes novada Ģimeņu diena
2.Nodibinājums “Fonds Mammām un Tētiem”Ģimenes dienas svinēšanas maratons #ĢimenesDienaKatruDienu2020
3.Engures pagasta pārvaldeĢimeņu dialogi
4.Biedrība “Izglītības laboratorija”Bērnu un jauniešu vasaras piedzīvojumu nometne “Detektīvs Kalmess 2020”
5.Biedrība “Pīlādzītis klubs"Dienas atpūtas un piedzīvojumu nometne Krāslavas novada bērniem “Kusties, baudi, sapņo!”
6.Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”“Jauniešu nometne “Patstāvīga dzīve””
7.Dricānu kultūras biedrība “Auseklis”“KALEIDOSKOPS”
8.Biedrība “FIRST LEGO League Latvia”Bērnu nometne “STEM piedzīvojums Vindā”
9.Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”Izglītojoša un atraktīva vasaras nometne Jēkabpils aizbildņiem un viņu bērniem “Krāsaini sapņi”
10.Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra””KOPĀ DARĪT – KOPĀ RADĪT”
11.Biedrība “Pagasta attīstības grupa “Vireši””Vides izglītības nometne “Gribu un varu dzīvot zaļi!”
12.Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””Nometnes ģimenēm ar bērniem aktīvai un radošai brīvā laika pavadīšanai
13.Biedrība “Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava”Bērnu nometne “IMPULSS 2020”
14.Biedrība “AB volejbola klubs”“Sports vieno!”
15.Indras vidusskolas atbalsta biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI”Diennakts nometne “VISAS UPES TEK UZ JŪRU”
16.Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”Īpašo bērnu ģimeņu vasaras nometne “Taureņu vasaras 2020”
17.Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (Latgales komiteja)Varavīksnes tilts
18.Aizputes novada domeNometne bērniem Aizputē “Radoši un izzinoši”
19.Riebiņu novada domeVasaras nometne bērniem “Veselā miesā – vesels gars”
20.Krustpils novada pašvaldībaĢimenes spēks – kopā izzināt, ieraudzīt, iesaistīties!
21.Biedrība “A-Vision”Piedzīvojumu vasara 2020
22.Gulbenes novada pašvaldībaPiedzīvojums ar sevi un Tevi!
23.Saldus novada pašvaldībaPasākumu cikls “Stipras ģimenes Saldus novadam”
24.Biedrība “Youth for City – City for Youth”JAUNIEŠU DIENA 2020
25.Nodibinājums “Valmieras sporta klubs”Piedzīvojumu x virpulī