Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Izsludināts pieteikumu konkurss programmā “Atbalst[..]

Izsludināts pieteikumu konkurss programmā “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai”

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

apvienots

"Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai"

pieteikumu konkurss

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina atklātu pieteikumu konkursu atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei.

Mērķis: Sniegt atbalstu komerciālo drukāto un digitālo mediju darbības nepārtrauktībai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ārkārtējās situācijas laikā, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par COVID-19 krīzes pārvarēšanu.

Prioritāri atbalstāmi mediji, kas veido neatkarīgu žurnālistikas oriģinālsaturu, it īpaši pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas žanrā un informatīvi analītiskā satura žanrā.
Finansējums prioritāri būs pieejams tiem medijiem, kas varēs pierādīt ieņēmumu kritumu par 30% salīdzinājumā 2019.gada attiecīgo mēnesi.

Programmā projektiem pieejamais finansējums ir 1 183 851 euro (viens miljons simts astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens) euro, tai skaitā:

  • 522 415 euro nacionāla mēroga drukāto mediju un interneta ziņu portālu atbalstam.

Maksimālais pieejamais finansējums pamatdarbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas periodā vienam pieteicējam – 15 000 euro. Gadījumā, ja medijam saturs papildu drukātajam izdevumam tiek veidots arī interneta ziņu portālam, tad maksimālais pieejamais finansējums ir 20 000 euro.

  • 223 737 euro abonēto preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā.

Pieejamais finansējums katram pieteicējam atbilstoši mēneša izmaksām par abonētās preses piegādi (atbilstoši Latvijas Pasta izziņai vai rēķinam).

  • 217 699 euro elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā;

Pieejamais finansējums katram pieteicējam atbilstoši mēneša izmaksām par apraides izmaksām (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un rēķiniem).

  • 220 000 euro reģionālo drukāto mediju un interneta ziņu portālu, kā arī Latvijas diasporas mediju atbalstam.

Maksimālais pieejamais finansējums pamatdarbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas periodā vienam pieteicējam – 6 000 euro.
Gadījumā, ja medijam saturs papildu drukātajam izdevumam tiek veidots arī interneta ziņu portālam, tad maksimālais pieejamais finansējums ir 7 000 euro.

Viens pretendents var iesniegt pieteikumu uz ne vairāk kā divām kategorijām, kur viena no kategorijām ir medija darbības atbalsts – 1.3.1. vai 1.3.4.punktā minētā, otra - apraides vai pasta piegāžu izmaksas – 1.3.2. vai 1.3.3.punktā minētā kategorija.

Ja pretendents plāno iesniegt projekta pieteikumus divās kategorijās, tas par katru no kategorijām sagatavo atsevišķu projekta pieteikumu.

Programmas „ Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 27.aprīlis. Projektu pieteikumus var iesniegt:
elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 27.aprīļa plkst. 23:59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Informāciju par iespēju saņemt elektronisko parakstu bez maksas meklējiet https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/mid/apraksts.
Līgumu par paraksta lietošanu piegādā bez maksas visā Latvijas teritorijā. Arī paraksta lietošana ir bez maksas.

!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

DOKUMENTI